20 znamení, že Vytržení je blízko, Ježíš přichází a brzy sestoupí na oblaka

Úkolem člověka je obrácení se k pravdě, Ježíši a mít víru jen v to dobré. Následovat dobré, po uvědomění si vlastních chyb, přestat s bezmeznou lhostejností v souvislosti s alarmujícími varováními dnešní doby.

Nebuďme pokrytci, přiznejme si fakta, bez přehlížení, či zapírání, znehodnocování, nebo úprku zpět do pohodlnosti bez pravidel a síle vlastní slepotě, díky které snadno lidská bytost pluje do tmy daleko snadněji.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí