9. 1. 2022

VIDEO: Svědectví druhého příchodu Pána Ježíše Krista!

Živé svědectví Boha živého, jediného a jedinečného. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. „Neřekl jsem ti, že když…
9. 1. 2022

Ježíšovo poselství pro celé lidstvo

Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.…
4. 1. 2022

Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne, Pána Ježíše Krista! NE přes žádnou Pannu Marii, dejte si pozor na ďáblovy svody!

Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mne poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. J 6:44 Otec, nikoliv…
© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí