concrete buildings during daytime
13. 5. 2022

Uctívání a klanění se k Panně Marii se Bohu příčí, je to modloslužba!

Kde se vzalo desatero? Od Boha ho dostal Mojžíš na hoře Sinaj. Desatero napsal sám Bůh. Druhý bod desatera říká: „Nezobrazíš si Boha zpodobením…
© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí