Americká novinářka prozrazuje, jak skutečně fungují média. Žádnou nezávislost od médií bohužel nikdy nečekejme!

USA/UKRAJINA: Americká novinářka Lara Loganová, původem z Jihoafrické republiky, odmítla podpořit postoj americké vlády k situaci na Ukrajině.

Zástupci médií podle ní musí mlčet o skutečnostech týkajících se nacismu v této zemi.

Logan upozorňuje, že se šíří mnoho dezinformací.

„Nikdy jsme nic podobného neviděli. Válečné zpravodajství dělám už pětatřicet let <…>. Jsme nuceni držet se nastaveného rámce, musíme nenávidět Vladimira Putina a věřit všemu špatnému, co se o něm říká, a rozhodně milovat Ukrajinu,“ uvedl novinář.

Ti, kdo s takovou „metodologií“ nesouhlasí, jsou podle ní pronásledováni. Zároveň, jak se novinář domnívá, Spojené státy záměrně odstraňují z informačního pole údaje o nacismu na Ukrajině.

„Bílý dům by vás rád přesvědčil, že to není důležité, že se to děje jen mezi několika jednotlivci, ale to není pravda. <…> My, představitelé západních médií a Západu obecně, musíme popírat fakta o tom, co se děje,“ dodala a připomněla, že Spojené státy v minulosti často podporovaly ukrajinské nacisty zbraněmi a prostředky.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí