Amerika s WEF pod zástěrkou „zdravotnictví“ si chce pohrávat nejen s lidským genomem!

Ne, tentokrát nemluvíme o experimentálních vakcínách proti covidu, ale o údajně léčebných metodách, které jsou otevřeně o změně genomu pacientů. Podle Světového ekonomického fóra (WEF) kolem architekta „Velkého resetu“ Klause Schwaba je čas obhajovat rychlé celosvětové šíření genových terapií pro léčbu řady nemocí.

Genová terapie – schopnost provádět přesné změny v lidském genomu – nám dává šanci dostat se ke kořenům lidské nemoci“: Takto otevřeně WEF inzeruje své záměry v nedávném blogovém článku.

Společně sThunderbird School of Global Management a právním oddělením Arizonské státní univerzity byla napsána takzvaná „bílá kniha“. Cílem je šíření různých genových terapií, zejména v rozvojových a rozvíjejících se zemích.

A to navzdory skutečnosti, že WEF teprve minulý měsíc připustilo, že existují etické obavy: například, že technologie by mohly být použity pro „hanebné účely“. Samozřejmě, že neměli na mysli vizi svých vlastních transhumanistických poradců, jako je Yuval Noah Harari, kteří chtějí z lidí udělat kyborgy.

WHO a její generální tajemník již koordinují dostupnost genové terapie. Doporučující dokument WHO zase vytváří vazbu na cíle OSN v oblasti udržitelnosti „Agenda 2030“.

Genové terapie se nakonec mají používat ve všech myslitelných koutech světa a po celou dobu života daného jedince. A to nejen po narození, ale i v děloze, kde by genová terapie sloužila ke změně dědičných onemocnění.

WHO ve svém správním rámci také poskytuje podnět k zamyšlení nad transhumanismem: „Jak rozlišujeme mezi prevencí a léčbou nemocí? Jak budeme definovat zlepšení? Znamená to například zavedení vlastností, které přesahují normální lidskou konstituci a zdraví?“

Jejich „Osvědčené postupy pro vzdělávání lidí“ uvádějí: „Účast občanů na genetické modifikaci lidí by mohla mít podobu průzkumů o technologiích ve vývoji. Alternativně by mohly být zahájeny nové iniciativy zabývající se výhradně lidskou genetickou modifikací. Například vytvořením nezávislého orgánu, který identifikuje a určuje veřejný zájem.“

WEF si „stěžuje“, že současné genové terapie jsou velmi drahé. Ale oni by chtěli geneticky změnit celé lidstvo co nejvíce. Jižní Afrika, která používala genové vakcíny pouze v jednociferném procentuálním rozmezí, je zamýšlena jako testovací místo. WEF upozorňuje na 300 000 afrických dětí narozených se srpkovitou anémií, které by se mohly stát pokusnými králíky pro celosvětovou genovou modifikaci.

Genové terapie se také mají ve velkém používat pro léčbu AIDS, hemofilie a různých typů rakoviny. To má být koordinováno prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru a institucí jako je například „Globální iniciativa pro genovou terapii“ (GGTI).

Samozřejmě, že jsou do toho zapojeni i obvyklí podezřelí: Nadace Gatesových každoročně pumpuje stovky milionů do výzkumu genové terapie a mají být také použity genové nůžky CRISPR. A co je dvojnásobně výbušné: Pokud můžete odstranit škodlivé geny, můžete je také kdykoli tajně přidat….

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí