Bible nás všechny varuje před tím, co někteří budou nazývat „zombie mor“, včetně médií. V Bibli se jedná konkrétně o Zjevení Janovo 6:8!

V článku s názvem Kolem roku 2026 se má vyskytnout nová nákaza, kterou společnost, včetně médií budou nazývat „zombie mor“. Lidé budou hledat smrt, ale smrt se jim vyhne! jsme vám nastínili základní prvky nového viru, který má podle jistých informací nějakého roku (rok 2026 je pouze nejbližší vyhodnocený odhad) vypuknout v Číně. Virus se má objevit u všech, co budou sdílet společnou věc, ze strachu o svůj život. V relevantnější sázce má tak snadno vysokou míru pravděpodobnosti vakcína proti strachu o svůj život. Pardon, vakcína pro nikdy neizolovatelný super virus, tak nějak si protiřečící, tedy s názvem koronavirus! Slovo neizolovatelný je bohužel myšleno naprosto vážně. Následky po vakcinaci (nově se nazývají „příčina neznámá“) dokazují/dokáží své.

Druhou možností se jeví otrávená voda. Možnost první, či tato druhá? jedno je jisté – Vše se bude dostatečně řešit, stejně jako vždy. Po krátkém pátrání bude označeno epicentrum a někdy v tuto chvíli bude epidemie (nově, narozdíl od falešného psy-op koronaviru reálná) médii označena jako mor, po tom, co se budou do týdne od nakažení jevit nevysvětlitelné příznaky, jakési doslovné mrtvolnosti a přesto aktivní svalové i pohybové tělesné aktivity, média začnou mluvit o tzv. „Zombie moru“. Někteří lidé si konečně uvědomí, co píše Bible. Konečně pochopí nedoslovný překlad, ale najdou odpovědi i přes její podobenství – tyto odpovědi není možné jakkoliv popřít!

A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.

Zjevení Janovo 6:8

Nyní k dalším objeveným poznatkům a vyhodnoceným k uveřejnění.

Prediktivní programování na webu CDC předznamenává celostátní krizi veřejného zdraví vyvolanou nemocí a smrtí způsobenou injekčním užíváním „Covid“.

Následující neuvěřitelný snímek obrazovky z webových stránek CDC lze nalézt na adrese:
https://www.cdc.gov/cpr/zombie/

Pokud je totálně šílený obsah zveřejněný na oficiálních stránkách CDC nějakým náznakem, „State of the Nation“ se chystá vstoupit do rychle se zrychlující sestupné spirály k „Zombie Apocalypse“.
S ohledem na následující plakát, který je také umístěn na stránkách CDC, se zdá, že Centra pro kontrolu a prevenci nemocí vlastněná a provozovaná společností Big Pharma se připravují na velmi skutečnou „Zombie Apokalypsu“.
(Viz: https://www.cdc.gov/cpr/zombies/#/page/1)

Proč by jinak CDC přidělovalo tolik webového prostoru obsahu týkajícímu se „Zombie Apocalypse“, „Zombie pandemie“ a „Zombie apokalypse“?!?!
Stačí se blíže podívat na všechny výsledky vyhledávání, které jsou uvedeny na stránkách CDC, abyste pochopili, jak vážně tito agenti Big Pharma berou nadcházející pandemii zombie.

Výsledky vyhledávání „ZOMBIE“ na webu CDC!
Vzhledem k nesrovnatelnému počtu úmrtí a zranění způsobených vakcínami přímo způsobenými různými injekcemi COVID-19 je jasné, že CDC očekává v roce 2021 a dále drtivou krizi veřejného zdraví.

Samozřejmě, že tato katastrofa veřejného zdraví způsobená člověkem bude obviňována z pandemie koronaviru, i když ve skutečnosti je to způsobeno vysoce experimentálními a extrémně nebezpečnými „vakcínami“ Covid, které mění geny. Jak následuje:
„Vpich COVID-19 není vakcína; je to technologie buněčné modifikace, která
způsobuje autoimunitní onemocnění, které se samo vytváří, podobné AIDS“ (Video)
Zombie připravenost Outreach.

Pro každého, kdo pochybuje o tom, jak vážně CDC bere dosah „Zombie Připravenosti“, zvažte tento snímek obrazovky z jejich webu. (Viz: https://www.cdc.gov/cpr/zombie/novel.htm)

Závěr
Každému člověku by nyní mělo být zřejmé, že CDC zcela záměrně sociálně staví občany USA k očekávání „pandemie zombie“, která se jen zhorší, až bude smrtící injekce Covida dostávat více lidí.

Strach vzbuzující grafika, absurdní román a další kousky mediální kampaně CDC „Zombie Připravenost“ všechny poukazují na velkou pravděpodobnost, že jsou odhodláni vyrobit plnohodnotnou „Zombie Apokalypsu“!

Tento opravdu šokující psychopat z CDC může mít jen jeden závěr: Dokonce i CDC bylo zcela ovládnuto chladnými zločinci a bláznivými kulturními marxisty.

Je zřejmé, že CDC věří, že se těší naprosté beztrestnosti, pokud jde o masivní odpovědnost spojenou s propagací nebezpečných vakcín COVID-19, které byly speciálně schváleny FDA pro „pouze nouzové použití“ . (Viz: NEJSOU to vakcíny a byly schváleny FDA POUZE pro „nouzové použití“!)

Jak děsivá bude nadcházející „Zombie apokalypsa“?

Sečteno a podtrženo: CDC, FDA, NIH spolu s Biden-Harrisovou administrativou všichni vědí, že mimořádně toxické a nebezpečné injekce COVID-19 způsobí nejhorší zdravotní katastrofu v historii USA. Každá z těchto zrádných agentur se stala extrémně nebezpečnou hrozbou pro americkou společnost a je třeba ji urychleně ukončit.

State of the Nation
22. března 2021

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí