Bývalá pracovnice WHO varuje: WHO chce do května 2022 převzít moc nad státy

Bývalá zaměstnankyně WHO varovala před nedávným zasedáním výkonné rady Světové zdravotnické organizace, na kterém se diskutovalo o převzetí moci globální vládou v rámci příprav na jakoukoliv katastrofu nebo pandemii.
Doktorka Astrid Stuckelberger pracovala pro WHO 20 let. Získala doktorát v oboru veřejného zdraví…

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí