1cesta.cz

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 3 hodiny, 5 minuta

  🙏🏻 ❤️ ⏰

  💟 Lidé věří mnohým, jen tomu, komu věřit mají, nevěří a jsou ve zmatení, a to je Ten, který je zná lépe, než oni sami sebe!

  Jan, Kapitola 10

  1 „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič.
  2 Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí.
  3 Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce…[Číst více]

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 3 hodiny, 5 minuta

  Ještě jednou k zapamatování!

  60. léta Bez ropy za 10 let!
  70. léta Nová doba ledová za 10 let!
  80. léta Kyselý déšť zničí veškerou úrodu do 10 let!
  90. léta Ozonová vrstva bude zničena za 10 let!
  2000’s Ledové kry budou pryč za 10 let!
  2000 Y2k Millennium bug zničí vše!
  2001 Teror a antrax nás všechny zabije!
  2002 West Nile Virus nás…[Číst více]

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 4 dny, 13 hodin

  ❤️ 🇨🇿 ❤️ Jak na nejsilnější možnou detoxikaci?

  Pomáhejme očkovaným. Raďte a nebuďte smutní, ani zoufalí. Borovice a jehličí z zohoto jehličnanu je extra silný antioxidant. Za cca dva měsíce po pravidelném užívání tohoto vývaru likviduje dokonce i těžkě kovy, včetně problémových vakcín a jejich neu ěřitelného obsahu. Pomoc, prevence vlastním…[Číst více]

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 týdden

  Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
  Jakubův 1:12

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 týdden, 2 dny

  Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Židům 10, 25

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 týdden, 2 dny

  Zasvěcuj dítě do jeho cesty – nesejde z ní, ani když zestárne.
  Přísloví 22:6

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 týdden, 2 dny

  23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
  24 Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel.
  25 Ostatní mu řekli: „Viděli jsme Pána.“ Odpověděl jim: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku,…[Číst více]

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 týdden, 2 dny

  Putine „zachraň“ nás! V noci na dnešek vypukl největší skandál v dějinách EU a NATO!

  Včera se provalilo, že Brusel a Paříž organizují v Africe dětské otroctví, a že dětmi vytěžené zlato končí v západoevropských bankovních trezorech! Lidská práva Brusel ani Paříž nezajímají, za to zlato ano! Afričané volají Putina na pomoc! Italská premiérka Me…[Číst více]

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 týdden, 2 dny

  ❤️⚡️✝️✝️✝️⚡️❤️ SATAN NAPADNE BIBLI!

  Nenechte se prosím nachytat Je totiž přichystána past! Je velmi jednoduchá, podlá/zákeřná a bude stejně účinná jako globální démonická manipulace s vakcínami. Bude to podobně smutný výsledek, což znamená, že mnoho lidí půjde za svou vlastní slepotou, nikoliv pravdou a vybere si svůj konečný cíl, pokud je včas…[Číst více]

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 týdden, 3 dny

  Pozor na vlky v rouše beránčím, falešné učitele, falešné spasitele! Pozor na extrémné oklamané USA, Kanadu, včetně EU!

  SDÍLEJTE!

  PSYCHOLOGICJÁ „ANON-OP“, „WHITE HATS-OP“ A TRUMPA SPOUŠTÍCÍ DALŠÍ WARP SPEED 2 = GLOBÁLNÍ OČKOVÁNÍ .. možná i nově ve formě (microneedle!)

  https://t.me/vzestup/4766

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 měsíc

  Vždyť přikázání „Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď“ a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“
  Římanům 13:9

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 měsíc

  Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení.
  Galatským 6:1

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 měsíc

  Ten, který si staví v nebi komnaty a svoji klenbu založil na zemi, ten, který přivolává mořské vody a vylévá je na zemi, má jméno Hospodin.
  Ámos 9:6

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 měsíc

  Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.
  2. Petrův 3:9

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 měsíc

  Takový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane.
  Žalm 112:6

 • Jediný způsob, jak se ujistit, že nezůstanete pozadu ve vytržení , je věřit v Ježíše Krista jako svého Spasitele. Bible jasně říká, že každý člověk, který uvěřil ve spasení pouze v Ježíše Krista, obdrží vě […]

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 měsíc

  Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: „Tvůj Bůh kraluje!“
  Izajáš 52:7

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 měsíc

  Pokořoval tě a dopouštěl na tebe hlad; krmil tě manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst.
  Deuteronomium 8:3

 • Bible vás předem a před vším varovala. Zjevení 14:9 a více najdete níže, ale především v Bibli! Slepě zodpovědný, nebo zdravě zdrženlivý? 🙂 Svou ostatní esej Bloodsuckers (někdo, kdo se přiživuje na jiném č […]

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 měsíc

  Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!
  Žalm 121:7-8

 • Zobrazit více