Aktivita

  • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 měsíc, 2 týdny

    Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí!
    Efezským 2:4-5

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí