Aktivita

  • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 měsíc, 1 týdden

    Potom řekl: „Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
    Marek 7:20-23

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí