Aktivita

  • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 měsíc, 1 týdden

    Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.
    Jozue 1:9

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí