Aktivita

  • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 2 dny

    ❤️⚡️✝️✝️✝️⚡️❤️ SATAN NAPADNE BIBLI!

    Nenechte se prosím nachytat Je totiž přichystána past! Je velmi jednoduchá, podlá/zákeřná a bude stejně účinná jako globální démonická manipulace s vakcínami. Bude to podobně smutný výsledek, což znamená, že mnoho lidí půjde za svou vlastní slepotou, nikoliv pravdou a vybere si svůj konečný cíl, pokud je včas nevarujeme.

    Současnou Bibli stvořil Duch Svatý přes svých dvanáct učedníků. Nyní ale zahraje zdrcující roli Vatikán, který řekne, Ne, jen tato „Bible 2“ je pravá. Komu uvěříš? Jde totiž o to, kdo kam půjde = ne každý skončí (bez návratu) na hezkém místě! Zdá se ti, že si já snad hraju na satana???????

    Bůh s Vámi všemi. Modlete se za nás všechny ve jménu Hospodina, našeho Otce s díkem za JEDINÉHO Spasitele, jeho Syna, Pána Ježíše Krista. Přijď!

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí