Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/275792/virtual/www/wp-content/themes/enjoymini/functions.php on line 283

Démonický Great Reset – Univerzální znamení šelmy, digitální příjem na Ukrajině, totalita i v Kanadě. Státy se rychle začínají probouzet a bít na poplach!

Ukrajinský premiér vyhlásil, že od příštího týdne bude vláda vyplácet nepodmíněný příjem. Tedy trochu podmíněný bude. Bude jen pro ty zaměstnance a občany, kteří díky válce přišli o příjem a kteří mají aplikaci na elektronické doklady totožnosti včetně elektronického covid pasu.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí