Donald Trump vycvičený jezuitou vás vyzývá, abyste se nechali očkovat proti smrti | Operaci Warp Speed ​​podepsal zrádce Trump

brown snake

Jezuita Donald J. Trump, který šel na Fordham University (soukromá jezuitská výzkumná univerzita v New Yorku), naléhá na své „americké kolegy“ a „ameriku milující patrioty“, aby podstoupili genetickou modifikaci (DNA), protože podle jeho vlastních slov:

Doporučuji vzít si vakcíny, udělal jsem to, je to dobré, vezměte si vakcíny, máte své svobody.

Každý, kdo tomuhle šmejdovi a jeho lžím stále věří, se doufejme probudí, než spadnou z útesu, Qanon není nic jiného než psychologická operace, která udržuje mysl Trumpových příznivců v iluzi, věří, že stále nějak řídí Ameriku z podzemí a že mu na tom záleží. Američané, když byla operace Warp Speed ​​podepsána pod Trumpovou administrativou, se tím dokonce chlubil. Než mě někdo obviní, že chodit do jezuitské školy z člověka neudělá jezuitu, dobře podle samotných jezuitů, pokud navštěvujete jezuitskou školu, jste nyní oficiálně součástí římskokatolické „rodiny“, ať už s tím souhlasíte nebo ne, tak vás vidí ti vyšší – jste součástí jejich systému.

Trumpův přítel Anthony Fauci je dalším vyškoleným jezuitou, který má nyní na starosti celosvětovou distribuci vakcín a propagandu. Morálka příběhu nikdy nevěřte jezuitovi, nikdy nevěřte herci – Ježíš Kristus je vaše jediná spása a zosobněná Pravda, on je jediný, do kterého byste měli vkládat své naděje.

Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
– Matouš 24:4

Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není.
Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány.
Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu
– Žalmy 146:3-5

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata.
– Žalmy 118:8-9

Zdroj: 1

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí