Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/275792/virtual/www/wp-content/themes/enjoymini/functions.php on line 283

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

V Knize přísloví je moudrá rada, za kterou stojí zkušenost věků: „Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem.“ Bůh mluví k člověku svým slovem, ale také skrytě skrze různé životní situace. Je důležité nejprve vědět, v čem konkrétně mám Hospodinu důvěřovat. Především mám důvěřovat, když přijde nějaká zkouška. Dále mám důvěřovat ve chvíli, kdy prosím o moudrost v situaci, která je nejasná a nedá se v ní lehce orientovat. Tehdy se ta důvěra projeví v modlitbě.

Svědectví: Více než před 30 lety se stalo, že mladý muž navštívil skupinku věřících. Vzájemně se povzbudili a pak se jeden z přítomných mladého muže zeptal: „Proč máš berlu?“ On odpověděl: „Měl jsem havárii na motocyklu a koleno už mi sloužit nebude. Bohu díky, že to nedopadlo hůře. S tou berlou už se musím smířit, zvyknout si na to. Už mě vypsali z nemocenské a kvůli té noze budu mít částečný invalidní důchod.“ Jeden bratr ze společenství navrhl: „Mohli bychom se jít modlit, možná nám Pán k tomu něco ukáže.“ Šli se modlit a asi po čtvrt hodině modlitby ten bratr řekl: „Stále se mi vrací slovo: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.“ Pokračovali v modlitbě a bratr se snažil zůstávat v tom slově a cele důvěřoval, že Bůh se chce oslavit a uzdravit nemocného. Po krátkém čase se k nemocnému obrátil a řekl: „Já opravdu celým svým srdcem vnímám, že Bůh tě chce uzdravit. Důvěřuj Mu, my se budeme za tvou víru modlit.“ A pokračovali v modlitbě. Po delší chvíli bratr řekl nemocnému: „Věříš, že Ježíš tě uzdravuje, a to nyní?“ On se usmál a řekl: „Věřím!“ „Tak chvalme Pána!“ Všichni bratři začali s radostí zpívat oslavnou píseň. Nemocný, který při modlitbě seděl na židli i s berlou, nyní vstal, udělal pár kroků a radostně berlou zamával nad hlavou. Po několika letech při náhodném setkání se ho ten bratr ptal: „Toníku, a co tvá noha?“ On odpověděl: „Pán mě úplně uzdravil, od té doby nemám žádné problémy. Jen lékaři tenkrát nechtěli uvěřit, že jsem zdravý.“

Druhá část citátu je: „Poznávej Ho na všech svých cestách, On sám napřímí tvé stezky.“

Ano, na všech našich cestách nad námi bdí milující Bůh, který nám dává plnou svobodu. My se většinou zaměříme na své plány a na Boha zapomínáme. Často se probereme, až když přijde zkouška či nějaké neštěstí, které jsme si sami zavinili. Mnohdy jsme mu mohli předejít, kdybychom hledali a i v nepatrných situacích života poznávali, že milující Bůh je s námi. Kéž bychom se poučili ze svých chyb. Mnohé neštěstí bylo varováním před daleko horším pádem či tragédií. Někdy si to uvědomíme, ale pak zase zapomínáme. Kdo je moudrý, poučí se.

Uvědomme si, že Bůh nás provází celým životem, od narození až do hodiny naší smrti. Provází nás opravdu na všech našich cestách. Je třeba to vědět a hlavně s tím počítat. Máme se na Něho obracet s prosbou o světlo, o radu a také o sílu v plnění denního programu. Před námi žily tisíce moudrých a svatých mužů a žen, kteří šťastně prošli životní úsek, i když byli vystaveni těžkým zkouškám. Bůh je neopustil ani v těch nejtěžších životních situacích. Uč se důvěřovat Bohu, důvěřovat Mu celým svým srdcem a poznávat Ho na všech svých cestách.

Přísloví 3,5-6

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí