EU naletěla ruskému generálovi! Chaos a hlad! Přesně podle plánu nejvyššího zednáře Laurela

Lidé, kteří jsou hladoví a bez práce jsou stavebním materiálem, ze kterého se budují diktatury. Konec citátu. Současný Brusel a Washington (politici) se rozhodli, že celému světu ukáží, že nejlepší americký prezident Franklin Delano Roosevelt se ve svém citátu zmýlil, a že strůjci nových oslnivých myšlenek dokáží celému světu naprostý opak. Takzvanou západní demokracii před monstrem Putinem zachrání hladomorem, bídou a nezaměstnaností…

https://youtu.be/dFHsEM3yG7o

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí