George Rodonaia a svědectví o posmrtném prožitku ve stavu odděleného vědomí

Dr. George Rodonaia se jednoho dne octl v absolutní tmě mimo tento svět. Jeho duše odešla do neznáma, kde pomalu zjistil, kde se ocitl a vzpomenul si na slavnou větu „Myslím, tedy jsem“ a stále pociťoval strach. Zanedlouho se objevilo světlo, ihned po úvaze: jak mohu definovat co je pozitivní ve tmě? Pozitivní je světlo – zněla odpověď George. Rychlostí blesku se kolem mě rozzářilo světlo, které, jakoby na tuto mou úvahu zareagovalo v té samé chvíli. Najednou jsem se ocitl ve světle. Jasném, bílém, lesklém a silném, velmi pronikavém světle. Zářilo jako blesk z fotoaparátu. S tím nádherným jasem se dostavilo i teplo a krásné, láskyplné emoce. Co se začalo dít dál bylo neuvěřitelné…

Témata:

Další:Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here