Ivermectin je na rozdíl od corona operace (psy-op) reálny a především záměrně potlačen pouze za jediným účelem!

gray megaphone on white surface

Ivermectin velmi účinně léčí následující: Chřipka A, B, C, RSV, Ebola, Marburg, horečka Lassa, horečka dengue, Nipah, krymsko-konžská hemoragická horečka, MERS, SARS, HIV, Zika, západonilská encefalitida, hepatitida A, hepatitida E

Doporučená dávka pro dospělého člověka je jedna pilulka denně. Děti mladší 12 let mohou užívat poloviční množství než dospělí.

Byl skutečně koronavirus někdy izolovatelný, nebo je to skutečně pouze psychologická operace? Tento rádoby virus nebyl nikdy izolován a neexistuje žádný důkaz o jeho existenci až na obyčejnou sennou rýmu, která se sama od sebe nedokáže přejmenovat na koronavirus!

Pro rok 2023 hodlají na lidstvo vypustit virus Marburg. Bude to opět psychologická operace a bude to virus, který budete mít v hlavě pouze když o něm uslyšíte v televizních zprávách. Dopředu vás varujeme, že jde pouze o psychologickou operaci a virus nebude skutečný, ani přes to, že o něm uslyšíte v „pravdomluvné televizi“, kterou nelogicky každý z vás navíc platíte poplatky do Kavčích hor.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí