Neděle, 19 září, 2021

Je třeba se chránit před těmi, kteří skrze očkování přijali mRNA vakcínu?

DomůDoporučenéJe třeba se chránit před těmi, kteří skrze očkování přijali mRNA...

Sledujte 1cesta.cz na VK.com

Mnozí odborníci varují, že ti, kteří jsou očkovaní proti covidu-19, se stanou laboratořemi či továrnami na výrobu spike proteinu. Budou vydechovat nebo póry ze svého těla šířit nebezpečné, až smrtící viry, a infikovat jimi neočkované. Někteří odborníci proto vyvozují závěr, že bude nutné chránit se před očkovanými – např. odstupy….

Otázka: Jak se dívat na toho, kdo se nechal očkovat experimentální vakcínou proti covidu-19?

Odpověď: Každý člověk má rozum a svědomí a je povinen hledat pravdu a podle ní jednat. Pokud z nedbalosti pravdu nehledá a sám si pak zaviní škodu na zdraví, anebo ji způsobí druhým, nese za to morální zodpovědnost a důsledky. Nezodpovědný řidič může zavinit zranění či smrt sobě i druhým. Tento princip platí i ve vztahu k těm, kteří nehledali pravdu a nechali se zmanipulovat k přijetí experimentální, fatálně nebezpečné vakcíny. Omluvou není to, že masmédia vakcinaci vehementně prosazovala. Každý člověk už by měl vědět, že masmédia cílevědomě lžou a vypouštějí fake news. Mnoho lidí bylo zmanipulováno také různými politickými či církevními autoritami, ale ani to neomlouvá.

Otázka: Co mají tito lidé, kteří přijali vakcínu, nyní dělat?

Odpověď: Mají činit pokání, tedy přiznat si pravdu, že se nechali oklamat a vyvodit z toho řešení.

Otázka: Mají nyní spáchat sebevraždu, protože sami jsou nakaženi a vážně ohrožují druhé?

Odpověď: V žádném případě! Sebevražda je podle církevního učení těžkým hříchem a vede do věčného zavržení. Peklo ale není fake. Řešením je obrátit se k Bohu, prosit o odpuštění, že nehledali nebo dokonce odmítli pravdu. Zbytek života už nyní musí na prvním místě hledat pravdu a usilovat o spásu své duše skrze víru v evangelium a následování Ježíše. On i dnes tobě říká: „Vezmi svůj kříž a následuj mě.“ Tím křížem jsou následky vakcíny. Tímto se připraví na kající smrt a po ní dostane věčný život!

Otázka: Má smysl se v tomto případě modlit i za zázrak uzdravení?

Odpověď: Ano! U Boha není nic nemožného. On může mnohé uzdravit.

Otázka: Jak mají jednat neočkovaní vůči očkovaným?

Odpověď: Zde platí – zachovávat hygienická opatření s odstupy. Přesto musí počítat s tím, že mohou být nakaženi zmutovanými viry, které budou očkovaní produkovat. Dle evangelia je třeba odpustit očkovanému, jehož vinou se mnozí stanou obětí třeba i smrtelného viru. Proto dnes musí být každý z nás připraveni na smrt. Jak? Přijmout Ježíše Krista, jediného Spasitele, a zůstat Mu a Jeho evangeliu věrni. On je spasením i tvé duše, ale může uzdravit i tvé tělo.

Otázka: Tzv. Svatý otec František velmi propaguje vakcinaci proti covid-19 pro všechny! Je to správné a morální?

Odpověď: Pseudopapež Bergoglio se stal svou propagací mRNA vakcíny svůdcem a podvodníkem mas. Hrubým zločinem je jeho tvrzení, že prý kdo odmítne vakcinaci, ohrožuje druhé a dopouští se hříchu. Obojí je hrubá lež. Opak je pravdou: ten, kdo se nechá vakcinovat, ohrožuje druhé a dopouští se tak hříchu.

Otázka: Vystoupili na Summitu v USA pod názvem „Pravda nad strachem“, který probíhal 7.−9. 5. 2021, i církevní představitelé?

Odpověď: Ano. Kromě arcibiskupa Carlo Maria Viganò rovněž odvážně proti mRNA vakcíně vystoupil biskup Schneider. Bolestnou realitou však je, že biskup Schneider je ve vnitřní jednotě s Bergogliem, který naopak vakcinaci vehementně prosazuje.

Závěr:

Summit v USA dal jasnou orientaci, Bohu díky za odvážné lékaře a jiné osobnosti, které se Summitu zúčastnily. To vše, co řekli, nás má vést k tomu, abychom bojovali za pravdu, vakcinaci odmítali a varovali před ní. To nejdůležitější ale je obrátit se k Bohu a vážně počítat s blízkou věčností a Božím soudem. My máme toužit po pravém a věčném štěstí v nebi a varovat se pekla. Toto je pravá životní moudrost! Naše záchrana je v Kristu Ježíši. V Něm máme odpuštění hříchů a život věčný. Není už podstatné, zda zemřeme dnes či zítra! My už máme v Kristu život věčný. (1J 5,13)

Stáhnout: BKP: Je třeba se chránit před těmi, kteří skrze očkování přijali mRNA vakcínu?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Přejít k navigační liště