Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/275792/virtual/www/wp-content/themes/enjoymini/functions.php on line 283

K čemu ve skutečnosti slouží novela Pandemického zákona? Vládám nabízí absolutní totalitářkou moc!

Novela pandemického zákona dává do rukou ministerských úředníků možnost zavedení faktického válečného stavu a zmrazení života bez schválení vlády a parlamentu. Alarmující je zejména přijmutí tohoto zákona, kdy má být během několika hodin proveden radikální zásah do dělby moci, omezení nezávislosti justice a…

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí