Komunita

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 11 hodin, 7 minuta

  Sledovanie nútenie čipovenie ľudí , očkovanie v prípade svetovej pandémie , kontrola pohybu

  Pár dní nazad som zdieľal informácie príspevok o zavedení kontrole čipovacieho systému na základe nákupu cestovných lístok na vlak – odstránení sprievodcov vo vlakoch ma nahradiť kreditný systém – do vlaku sa ľudia nedostanú ak neprijmú znak šelmy – bio…[Číst více]

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 12 hodin, 15 minuta

  Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.
  Jakubův 1:17

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 12 hodin, 15 minuta

  Tichý zabiják – toaletní papír
  Toaletní papír má opravdu na svědomí zbytečnou smrt milionů lidí.
  V dnešní době je doslova neskutečné, čím si lidé ošetřují po stolici svůj konečník. Toaletní papír hýří spoustou vůní, od meruněk až po heřmánek, a o barvách jako fialová, žlutá, modrá se vám ani nesnilo. Ale pozor!
  Zde jsou důvody, proč bychom nemě…[Číst více]

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 den, 5 hodin

  💡 Konspirace? Ti, co si plně uvědomili, že takto, tedy nekonečným haněním, pomocí slova „konspirace“, někdy velmi útočné „dezinformace“ byly dehonestovány jen a pouze pravdivá varování, ti šli správnou cestou!

  ✅ Zakaž pravdu – zakázaná pravda bude „konspirace“. A že jich bylo!!! Například:

  Novinový titulek září 2021:
  „Čipy ve vakcínách ne…[Číst více]

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 den, 5 hodin

  Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
  Římanům 10:9

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 den, 5 hodin

  Švýcarsko může dočasně zakázat elektromobily
  Švýcarská vláda představila balíček opatření proti očekávané energetické krizi. Jedním z těchto kroků je i zákaz elektromobilů.
  https://magazynauto.pl/wiadomosci/szwajcaria-moze-tymczasowo-zakazac-uzywania-samochodow-elektrycznych,aid,2644
  ===========================
  Několik slov o CO2 neboli oxidu u…[Číst více]

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 den, 12 hodin

  Potom řekl: „Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
  Marek 7:20-23

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 den, 12 hodin

  Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám dá Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť.
  Jan 6:27

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 den, 12 hodin

  Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora.
  Přísloví 11:2

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 den, 12 hodin

  Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.
  Matouš 7:24

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 den, 12 hodin

  Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty.
  Kazatel 10:12

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 dny, 1 hodina

  Všemohoucí je nám nedosažitelný; v moci a soudu je veliký, bohatý ve spravedlnosti, nečiní příkoří.
  Jób 37:23

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 dny, 3 hodiny

  Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.
  Žalm 1:1

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 dny, 3 hodiny

  Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají.
  Lukáš 6:27-28

 • Technologie známá jako rekombinantní DNA nyní ve skutečnosti umožňuje, aby dospělý muž nebo žena byli pozměněni na genetické úrovni. Pokud by byl do lidského genomu zaveden jiný než lidský gen, pak by tato osoba j […]

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 dny, 12 hodin

  Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc.
  Exodus 23:25

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 3 dny, 7 hodin

  Jak je psáno: „Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu.“
  Římanům 14:11

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 3 dny, 13 hodin

  Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte.
  Žalm 105:4

 • Zobrazit více
© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí