Nejslavnější polský jasnovidec Krzysztof Jackowski přinesl důležité sdělení

Z 20. července, dle jeho slov má přijít klíčový moment s kompromitací politiků a odhalení lékařů. (Foto: Youtube)

„Světové elity po odhalení budou i tak dělat, že se nic nestalo. Na podzim mají být dva zdroje nákazy, ale nemají přijít tvrdé lockdowny.

Vše se má podstatně změnit k lepšímu, v zimě může dojít ke vzpouře a odhalení v lékařskému sektoru, kde budou vlády opět tlačit na povinné očkování.

Toto zvláštní období má trvat zhruba ještě zhruba dva roky, jelikož plán elit nevyšel dle předpokladu a tudíž je plán B.

Budou nám říkat, že se cosi stalo, co vše otrávilo. V této etapě to bude lež a my rozhodneme, jestli se budeme držet strachu a uvěříme, nebo ne.

Budou odhaleny další podvody vlád, ale vlády budou stále dělat, že se nic neděje.“

Témata:

Další:



Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here