Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne, Pána Ježíše Krista! NE přes žádnou Pannu Marii, dejte si pozor na ďáblovy svody!

Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mne poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. J 6:44 Otec, nikoliv Maria! Je to Bůh, kdo dává lidem světlo. Nejdříve učedník musí poznat, že nemůže dál setrvávat v antikristovském spolku, založeném Satanem.

Ježíš řekl: „Já jsem cesta a #pravda a život; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ J 14:6b Ježíšova cesta je přímá.

Římský spolek razí podivnou okliku – Skrze Marii k Ježíši. Ale je to léčka, není to oklika, je to slepá cesta, na jejímž konci je pekelný chřtán otevřený dokořán.

Témata:

Další:2 komentáře

 1. Př.6:16-19:
  Šest těchto nenávidí Hospodin, a sedm ohavností v očích Jeho:
  Oči vysoké, jazyk lživý a ruce prolévající krev nevinnou,
  srdce vymýšlející myšlenky podlé, nohy spěchající běžet ke zlu,
  vydechne lži svědek lživý
  a vysílající spory mezi bratry…
  —–
  Ta sedmá je „jen“ ohavnost…

  viz http://pialpha.cz/HateSpeech_v_Krestanske_Kulture.pdf

  Antichristians are anti-christians, not just some bad chritistians !
  Já chápu, že leckdo chcete vidět „Antikristovský spolek“ třeba v Římské Církvi, ale to byl blud středověku, který snad tehdy byl potřeba, ale dnes vám zabraňuje vidět skutečného Kolektivního Antikrista, který vládne světu a všichni se (((jim))) klaní…

  Ohledně Soudu – Mariánské „kulty“ nebyly odsouzeny, ale ani různé další „Protestantské“ církve. Všechny vás může Bůh milovat, s takovými Tradicemi, které máte, pokud nejsou Škodlivé, a dnes vidíme, které jsou škodlivé – třeba různé perverze neo-marxismu atd…

  πα½

  • Spasitel není Marie, natož Panna Marie s velkým „P“. Bohužel, také ne. Ta cesta je skutečně jen jedna a je jí pouze On – Ježíš Kristus, žádná jiná náhrada, která se osobně některým zamlouvá více, ať už z jakéhokoliv důvodu! On je ta zelená barva na semaforu. Nikdo neřekne například „Ne, začnu jezdit na červenou. Mám svou barvu, která se mi líbí více.“

   Boží přikázání
   1. Nebudeš mít jiné bohy!

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here