Norimberský proces 2.0 se připravuje. A co Vatikán?

Stručná informace z tisku:

Krizi covid-19 je nutné přejmenovat na „Skandál Covid-19“. Všichni zodpovědní musí být stíháni. Mezinárodní síť 1000 právníků a 10 000 lékařů soudně žaluje největší delikt všech dob. Podvod covid-19 je největším zločinem proti lidskosti, který byl kdy spáchán.

Reiner Fuellmich stojí v čele právníků vedoucích proces proti WHO a světovým lídrům (Gates, Hancock, Fauci…) za to, že spáchali zločiny proti lidskosti, definované v Mezinárodním trestním zákoníku. Proběhlo slyšení přibližně 100 mezinárodně uznávaných vědců, lékařů, ekonomů a právníků. Skandál covid-19 nebyl nikdy zdravotním problémem. Ve skutečnosti šlo o upevnění nelegitimní moci, získané kriminálními metodami zkorumpované „davoské kliky“.

Právníci položili základní otázky, jako:

1) Existuje covid pandemie, anebo existuje pouze pandemie testovaná pomocí falešných PCR?

2) Slouží takzvaná proticovidová opatření, jako například lockdown, povinné ochranné masky na tvář, sociální distancování a karanténní předpisy, na ochranu světové populace před covidem? Neslouží! Slouží jen na to, aby lidé propadli panice, aby bez jakýchkoliv otázek věřili, že jsou ohroženi na životech. Opatření způsobila ztráty nespočetných lidských životů a zničila ekonomiku. Covid opatření nedosahují skutkový anebo právní základ, jsou protiústavní a musí být okamžitě zrušena. Vinu za ně nesou politici a mainstreamová média. Děti jsou hromadně traumatizovány. Jsou dokonce odebírány rodičům!

Žaloby byly podány. Zločinci musí být odsouzeni.

Lékaři a právníci se na rozdíl od církevních lídrů dokázali zorganizovat a postavit se proti zločinu covidového skandálu. Iniciátoři tohoto skandálu dávají falešné řešení, a to masovou tzv. vakcinaci. Odborníci se o ní vyjádřili, že ochranu před covidem nezabezpečuje, ale naopak škodí zdraví i životu lidí. Ohrožuje dokonce lidskou existenci jako takovou. Navíc mRNA vakcinace je dnes použita i k postupné digitalizaci lidí, tedy k manipulaci k přijetí čipů neboli znaku šelmy, před níž nejen zdravý rozum, ale i Písmo svaté varuje, a to dokonce trestem ohnivého jezera! Je proto šokem, že oficiální církevní autorita, dnes pseudopapež Bergoglio a s ním smečka vlků v ovčích kůžích, tuto genocidní vakcinaci intenzivně propaguje, více než mainstreamová média a prodejní politici! Za zločiny proti lidskosti musí být proto souzen především pseudopapež Bergoglio a celá Deep Church, která tvoří jednotu s Deep State.

Kdyby Bergoglio a Vatikán splnili svou povinnost a jasně a radikálně se postavili za pravdu proti lži, zločinu a smrti, k tragické komedii s covidem-19 by nikdy nedošlo. Největšími zločinci proti Bohu a lidskosti proto v dnešní době jsou neplatný papež Bergoglio a jidášský spolek jeho pokryteckých klerikálů. Oni musí být na prvním místě spravedlivě souzeni a potrestáni za zločiny, odsouzené norimberským kodexem. Nelze brát jako polehčující okolnost jejich církevní úřad a autoritu. Naopak, jejich vina je tím větší, protože tento úřad i autoritu zneužili proti Bohu a proti lidskosti. Musí být proto souzeni a odsouzeni!
19. 5. 2021

Pozn.: BKP podal žalobu na Jorge Bergoglia za zločiny proti lidskosti.

vkpatriarhat.org/cz/?p=46390

Stáhnout: BKP: Norimberský proces 2.0 se připravuje. A co Vatikán?

Témata:

Další:Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here