Obrovská mračna padnou k zemi, voda stoupne na střechy domů!

Carbonia, 30. října 2021 – Brzy ohlásí silný hrom z nebe konec všeho.

Blahoslavená Panna Maria je s tebou, služebnice lásky, slyš slovo a předej ho světu.

Žijete ve dnech, které vedou k velkému varování, a tak vám říkám: připravte se, mé děti, už nečekejte, všechno teď visí na nitkách. Satan provádí svůj smrtelný plán, jeho jed je pro Mé děti… a je útokem na Mé Svaté Srdce. Mějte lásku ke mně a ke svým bratřím; modlete se, aby se tato lidská rasa, která padla do nešťastných rukou Satana, obrátila.

Milé děti, najednou se všechno zhroutí, zlo je v akci. Nenech se tím zničit. Bůh Otec oznamuje svůj nevyhnutelný zásah, aby skoncoval s touto zatracenou ďáblovou fraškou.

Brzy vás bude varovat mocný hrom z nebe, než bude po všem. Ucítíte, jak vaše srdce vibrují, poznáte čas mé spravedlnosti. Smlouva je zpečetěna… Bůh zasahuje, aby toho bylo „dost!“ přijmout.

Ježíš je s vámi všemi, kteří Ho milujete a žijete Jeho svaté evangelium. Kázejte slovo Boží.

Můj kalich je vylit, Má krev zalila zemi… Mé tělo bylo zbičováno a ukřižováno pro vaši spásu.

Hle, starý příběh umírá, přechod do Nového věku se blíží, Boží děti vítězně vstoupí do Nového života a budou se těšit ze všeho Božího dobra.

Znovu vdechnu Ducha svatého do svého lidu, vezmu ho do jejich srdcí, aby je otevřeli životu, aby si mohli vybrat život a ne smrt.

Milované děti, váš Bůh z lásky zasáhne, obnoví tvář země a vloží na ni svou pečeť … vše se změní. Živý Bůh, Bůh lásky, Stvořitel, hřímá svou spravedlností! Dost!

Přišel jsem vám nabídnout novou smlouvu, můj lide! Neodvracej se ode mě, objímej mě, pros o odpuštění a pros o milost.

Obrovská mračna padnou k zemi, voda stoupne na střechy domů! Pokud nevyužijete mé pomoci, vše bude ztraceno: … chcete to, mé děti? Čiňte rychle pokání.

Mějte soucit sami se sebou, vraťte se do života, abyste přijímali život v hojnosti s nezměrnou láskou a radostí. Pojď, přišel čas, všechno je na svém místě… Můj lid bude uzdraven. Amen

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2021 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí