Otec Savvas vypráví svědectví kněze mnicha, který se dal očkovat

Ovlivňují vakcíny naši spiritualitu? Může to být více, než si myslíme …
Otec Savvas Agioritis se dělí o svědectví duchovního úpadku po přijetí vakcín.

Existuje mnoho svědectví o škodlivých účincích po očkování kovidovou vakcínou, která si vybrala nejen fyzickou, ale i duchovní daň u tisíců lidí.

Jelikož se vakcíny zavádějí ve stále větším rozsahu, na světlo světa se dostávají další informace / data / výzkumy a velká část populace nyní pociťuje výčitky svědomí, že přijala očkování. Vedle všech nežádoucích vedlejších účincích, úmrtích a výčitkách svědomí po očkování existují i ​​lidé, kteří jsou přesvědčeni, že vakcína poškodila jejich duchovní sféru.

Asi není překvapující, že existují předpovědi a studie více teologů, výzkumníků, lékařů a vědců o tomto účinku vakcín, na které uvedu odkaz za videem níže.

Ve videu se otec Savvas Agioritis dělí o zkušenosti své spolubratry kněze, kteří dostali injekci vakcíny COVID. Je to mrazivé a znepokojující svědectví a jsou i další, kteří zažívají stejné zoufalství.

Děkujeme otci Savvasovi Agioritisovi za zpřístupnění tohoto svědectví. Obrovská díky patří i překladateli, který do videa přidal anglické titulky.

Video: Otec Savvas Agioritis: Co čeká očkovaných (odysee.com)
Otec Savvas Agioritis: Co čeká očkovaných

Otec Savvas: „Rád bych vám představil osobní svědectví kněze mnicha, který udělal chybu a dal se očkovat. Toto je jeho přiznání. Pokud chce někdo vědět jeho jméno, mohu vám ho říci soukromě. Je knězem řeckého arcibiskupa Ieronymosa. Budu číst přímo z publikace. Naštěstí je stále na internetu.

[Kněz-mnich]: „V několika slovech vám povím o svých zkušenostech po podání první dávky vakcíny společnosti Pfizer.

Bůh mě vyrušil mnohými znameními před přijetím vakcíny, pro krátkost času jejich nebudu všechny uvádět.

Když jsem směřoval do očkovacího centra, těsně před vstupem do řady jsem pocítil, že mi něco brání v přístupu. Když jsem se přiblížil, ucítil jsem zápach, který mě vyděsil. “

Otec Savvas: – řekl mnich. „Vidíte, Bůh ho varoval, ale on pokračoval dál.

[Kněz-mnich]: „Dokud jsem se očkoval, ostatní čekali venku. Když jsem odcházel, nemohl jsem nosit kalimafi (kněžskou pokrývku hlavy).

Cítil jsem v sobě velkou ostudu a odešel jsem s Kalimafi v rukou. “

Otec Savvas: Jak vidíte, okamžitě začal pociťovat démonický vliv. Protože se styděl nosit kalimafi, ačkoli je kněz.

[Kněz-mnich]: „Po návratu domů jsem si šel do koupelny umýt obličej. Při pohledu do zrcadla jsem se lekl své tváře, protože jsem měl výraz ….

Na druhý den jsem šel nakupovat do supermarketu, a protože bylo ještě po Pasche (před odjezdem), obvykle jsem prodavačů zdravil slovy: „Christos Anestis (Kristus vstal z mrtvých!)“ Nebo jsem odpověděl: „Alithos Anestis (On opravdu vstal z mrtvých ) „.

Otec Savvas: Jak víte, 40 dní po zmrtvýchvstání se zdržíme pozdravu „Dobrý den“ a nahradíme ho pozdravem „Kristus vstal z mrtvých“. A druhý křesťan by měl odpovídat „Alithos Anestis“ a ne říct „podobně“.

[Kněz-mnich]: „Jako kněz mnich jsem s překvapením zjistil, že se velmi stydím říci prodavačem ‚Christo Anestis‘. To mě velmi ohromilo.“

Otec Savvas: „Začal si stále intenzivněji uvědomovat, že v jeho duši není něco v pořádku.“

[Kněz-mnich]: „O den později jsem se zúčastnil na bohoslužbě v místním kostele, ale ne proto, abych ji slavil jako kněz.

Když jsem přicházel k oltáři, cítil jsem se jako mrtvý. “

Otec Savvas: „Vidíte, že duchovní člověk si okamžitě všimne rozdíl.“

[Kněz-mnich]: „Radost, kterou jsem cítil během bohoslužby, se ztratila. Bylo to, jako bych se nepřibližoval k oltáři svaté církve, ale jako bych vstoupil do pokoje v domě. Všechny tyto věci mě překvapily, ale tehdy jsem nevěřil, že pocházejí z vakcíny.

Viděl jsem, jak se známí farníci odvracejí ode mne.

Na druhý den jsem si všiml, že mě strašně bolí svědomí. Bylo to, jako by mi srdce probodla taková bolest, jakou jsem ještě nikdy v životě nepocítil.

Řekl jsem to jinému archimadritovi (mnišskému knězi) o tom, co jsem cítil, a on mě potěšil. Řekl mi slova jako: „To nic není, nedělejte si s tím starosti.“

Po odchodu jsem zjistil, že tato bolest svědomí je neúprosná a prohlubuje se ve mně. Po tomto dni jsem se dostal do hluboké úzkosti, která trvala 13 dní. Nemohl jsem spát ani se uklidnit.

Nyní vám vysvětlím tu nejděsivější část. Ve dne v noci jsem před sebou stále viděl Satana, jehož tvář byla ode mě vzdálená asi 20 mm.

V noci jsem šel spát a cítil jsem, jak mě objímá, a mrzly jsem ….

Četl jsem Pozdravy (Χαιρετισμούς) Panně Marii a měl jsem pocit, jakoby mi v žilách hořela krev. Cítil jsem v sobě cizí přítomnost, která mě soudila.

Cítil jsem hrůzu, jakoby mi někdo říkal: „Teď patříš mně.“

Otec Savvas: „Chápete, jaké jsou to hrozné věci? A velmi reálné, protože tuto osobu osobně známe.

To zase svědčí o další zkušenosti jiného kněze-mnicha, který provedl exorcismus. A démon pod tlakem během monologu řekl pravdu: „Proč ti to říkám? Nechci vám to říct, ale je na mě vyvíjen nátlak.“

Mnich-kněz odpověděl: „netlačil na vás.“ Démon odpověděl: „Jsem nucen vám to říct.“

Démon mu pak řekl: „Udělali jsme obřad v lóži v Americe kvůli vakcínám.“ Satanisté provedli obřad pro vakcíny. Kromě toho démon řekl: „Ti, kteří si vezmou tuto vakcínu, se nebudou moci kát.“ Teď se to může zdát příliš tvrdé.

Mnich-kněz se pak zeptal: „Proč se nebudou moci kát?“

Démon odpověděl: „Protože v nich budu.“

Můžete vidět souvislost s původním knězem-mnichem, který řekl totéž, že cítil satana ve svém nitru a viděl ho 20 mm od své tváře, jak mu říká: „patříš mi“.

Kněz-mnich, který vykonával exorcismus, vedl s démonem dialog. Démon mluvil prostřednictvím osoby posedlé démonem.

Démon mu řekl: „Ti, kteří si vzali vakcínu, nemohou dělat pokání, protože já jsem v nich.“ Mnich-kněz se zeptal: „Jak jste v nich?“

Démon odpověděl: „Krví potracených plodů“.

Už jsme zmínili, že plody byly použity ve vakcíně a byli úmyslně zavražděny kvůli jejich buňkám. Tyto buňky byly odebrány ze živých plodů ateistické vědci a lékaři, kteří neuznávají nic posvátné.

Orgány odebírají i ze živého plodu. Pokud je plod mrtvý, orgány a buňky jsou nepoužitelné. Proto plody nevybírali z odpadkového koše. Co, i kdyby byly, neznamená, že je to morálně správné, protože potrat se uskutečnil. V tomto případě však byly plody speciálně připravené na potrat.

Takto se ďábel vyznává: „Já jsem už v těch, kteří si ji vzali krví plodů.

Vyznání tohoto démona tedy souvisí s knězem-mnichem, který byl sveden démonem ….

zdroj: Czy szczepionki wpływają na Nasza duchowość? Ksiądz Savvas Agioritis dzieło się świadectwami Duchowne …

přidávám souvisejici videa: VAROVÁNÍ OD OTCŮ Z ATHOS 08/2021
a překlad anglického / německého videa: 7 otázek pro otce ELPIDIOSA VAGIANAKISA

také dokument, kde je podrobně popsáno, jak probíhá odebírání tkáně / VRAŽDA / nenarozeného, ​​živého plodu, odebraného za účelem výroby tzv, vakcín, pseudovakcín zda biozbraní hromadného ničení, jak je to již známé:
Právně-morální dokument pro zasvěcené, biskupy, kněze i laiky ohledně očkování proti COVID 19

Mnich-kněz odpověděl: „netlačil na vás.“ Démon odpověděl: „Jsem nucen vám to říct.“

Démon mu pak řekl: „Udělali jsme obřad v lóži v Americe kvůli vakcínám.“ Satanisté provedli obřad pro vakcíny. Kromě toho démon řekl: „Ti, kteří si vezmou tuto vakcínu, se nebudou moci kát.“ Teď se to může zdát příliš tvrdé.

Mnich-kněz se pak zeptal: „Proč se nebudou moci kát?“

Démon odpověděl: „Protože v nich budu.“

Můžete vidět souvislost s původním knězem-mnichem, který řekl totéž, že cítil satana ve svém nitru a viděl ho 20 mm od své tváře, jak mu říká: „patříš mi“.

Kněz-mnich, který vykonával exorcismus, vedl s démonem dialog. Démon mluvil prostřednictvím osoby posedlé démonem.

Démon mu řekl: „Ti, kteří si vzali vakcínu, nemohou dělat pokání, protože já jsem v nich.“ Mnich-kněz se zeptal: „Jak jste v nich?“

Démon odpověděl: „Krví potracených plodů“.

Už jsme zmínili, že plody byly použity ve vakcíně a byli úmyslně zavražděny kvůli jejich buňkám. Tyto buňky byly odebrány ze živých plodů ateistické vědci a lékaři, kteří neuznávají nic posvátné.

Orgány odebírají i ze živého plodu. Pokud je plod mrtvý, orgány a buňky jsou nepoužitelné. Proto plody nevybírali z odpadkového koše. Co, i kdyby byly, neznamená, že je to morálně správné, protože potrat se uskutečnil. V tomto případě však byly plody speciálně připravené na potrat.

Takto se ďábel vyznává: „Já jsem už v těch, kteří si ji vzali krví plodů.

Vyznání tohoto démona tedy souvisí s knězem-mnichem, který byl sveden démonem ….

zdroj: Czy szczepionki wpływają na Nasza duchowość? Ksiądz Savvas Agioritis dzieło się świadectwami Duchowne

přidávám souvisejici videa: VAROVÁNÍ OD OTCŮ Z ATHOS 08/2021 (níže)
a překlad anglického / německého videa: 7 otázek pro otce ELPIDIOSA VAGIANAKISA

také dokument, kde je podrobně popsáno, jak probíhá odebírání tkáně / VRAŽDA / nenarozeného, ​​živého plodu, odebraného za účelem výroby tzv, vakcín, pseudovakcín zda biozbraní hromadného ničení, jak je to již známé:
Právně-morální dokument pro zasvěcené, biskupy, kněze i laiky ohledně očkování proti COVID 19

VAROVÁNÍ OD OTCŮ Z ATHOS 08/2021

Očkováním se od Krista Odelia! Tyto vakcíny poskvrňují „chrám Ducha“ (naše těla). Očkování nebudou schopni rozpoznat změny, které nastanou v jejich tělech. Ztratí vnitřní svobodu. Očkování změní lidskou přirozenost – s cílem připravit lidi na přijetí démonického zapečetění. Nedostatek milosti – v důsledku páchání hříchů a provinění – spolu se změnou lidské povahy, která se vyskytuje u očkovaných lidí, povede ke zničení obrazu, na který jsme byli stvořeni.

„Přichází čas, že každý, kdo tě zabije, si bude myslet, že dělá Bohu službu.“ (Jan 26, 2). To bude ještě jasnější, když vakcíny začnou účinkovat. Satan chce ovládat svět zkreslováním způsobu, jakým lidé myslí a cítí. Jako „otec lží“ a zdroj všeho zla vymyslel ďábelský systém vládnutí nad světem: kázáním úcty k právům a svobodám člověka, přičemž ve skutečnosti se ho snažil pouze podřídit takovým ideálem. A Bůh umožní, aby se tato „práce podvodu“ provedla tak, aby se pšenice oddělila od plev a „aby byli všichni ztraceni, kteří nevěřili pravdě, ale měli radost z nespravedlnosti“. (2 Sol 2, 12).

Lži a zvrácený způsob, jakým jednají, se projevují i ​​v tom, že omezením vší duševní a duchovní svobody člověka ho mohou oklamat, aby uvěřil, že pouze tak může získat „skutečnou“ svobodu. Boj bude ve vaší vlastní krvi – jestliže se necháte očkovat!
Prodromu, pátek 13. srpna 2021

Témata:

Další:Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here