Další:2 komentáře

  1. „Kdo platí – ten poroučí “ To znám …. poměrne dobře ? Môj priateľ z Noveho Sadu – Mladen Milanov ! Za socíku … ma vyučoval – o živote ? Bol som … zmagorený socíkom a jeho PROPAGANDOU ? Mladen … ma – NAUČIL ? Dodo …. požičaj mi – 4000 Kčs ! … asi 1980 – v KE ? Veril som mu – na 100 % ! Pozval mňa , aj mojich priateľov / asi 10 ? / …. do Mestskej vinárne ! A … začalo – UČENIE ! Cigáňska muzika – už hrala – IBA pri našom stole ? a primáš , aj ostatní – pozerali IBA – na Mladenovu ruku !!! Keď ju vytiahol z vrecka – bola v nej – STOVKA ! … tú nalepil Cigáňovi – na čelo ! Cigáni boli …. zmagorení ??? HRALI IBA PRI NAŠOM STOLE !

    • Existuje-li skutečně bezmezná důvěra, potom existuje ovladatelné myšlení, například s názorem, že lék v lékárně seženeme na vše. A.. někteří tam chodí celý život a vůbec nikomu z nich nedochází, že pokud by léky byly úspěšné, potom by lékárny byly k ničemu – každý by byl totiž skutečně zdravý, ale to v systému nečekejme.

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here