Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/275792/virtual/www/wp-content/themes/enjoymini/functions.php on line 283

Podle nedávné studie vědci poprvé zjistili přítomnost mikroplastů v lidské krvi, které se mohou krevním řečištěm přenášet do orgánů

Vědci poprvé zjistili přítomnost mikroplastů v lidské krvi, což vyvolává obavy, že se tyto rozšířené částice dostávají i do orgánů.

Prakticky nezjistitelné plastové fragmenty již byly objeveny téměř všude jinde na Zemi, od nejhlubších oceánů až po nejvyšší vrcholy, a také ve vzduchu, půdě a potravinovém řetězci.

Podle nizozemské studie zveřejněné ve čtvrtek v časopise Environment International byly mikroplasty objeveny v téměř 80 % vzorků krve 22 anonymních zdravých účastníků.

Plast PET, který se běžně používá k výrobě lahví na nápoje, byl nalezen v polovině krevních vzorků, zatímco polystyren, který se běžně používá v jednorázových nádobách na potraviny a dalších výrobcích, byl nalezen ve více než třetině.

Dick Vethaak, ekotoxikolog z Universiteit Vrij v Amsterdam, prohlásil: „Je to poprvé, co se nám skutečně podařilo detekovat a kvantifikovat“ tyto mikroplasty v lidské krvi.

„Je to důkaz, že plasty v těle máme – a neměli bychom,“ řekl agentuře AFP a vyzval k dalšímu zkoumání zdravotních důsledků.

„Kam se dostávají ve vašem těle? Lze je vyloučit? Vylučovat? Nebo se zadržuje v některých orgánech, možná se hromadí, nebo je dokonce schopen projít hematoencefalickou bariérou?“ dodal.

Podle studie se mikroplasty mohly do těla dostat různými způsoby, včetně vzduchu, vody a potravin, ale i zubních past, lesků na rty a tetovacího inkoustu.

Studie dospěla k závěru: „Je vědecky pravděpodobné, že plastové částice mohou být do orgánů přenášeny krevním řečištěm.“

Vethaak také spekuloval, že v krvi mohou být i jiné typy mikroplastů, které jeho studie přehlédla, například částice větší než průměr jehly použité k odběru vzorku.

Výzkum sponzorovala Nizozemská organizace pro výzkum a vývoj v oblasti zdraví a také britská organizace Common Seas, která se zabývá snižováním znečištění plastem.

Podle Alice Hortonové, vědkyně zabývající se antropogenními kontaminanty v Národním oceánografickém centru ve Velké Británii, studie „jednoznačně“ prokázala přítomnost mikroplastů v krvi.

„Tato studie přispívá k důkazům, že plastové částice nepronikly pouze do celého životního prostředí, ale pronikají i do našich těl,“ uvedla pro Science Media Center.

Navzdory omezené velikosti vzorku a absenci údajů o míře expozice účastníků se Fay Couceiro, lektorka oboru biogeochemie a znečištění životního prostředí na University of Portsmouth, domnívá, že studie je „robustní a obstojí při kontrole“.

Zároveň požádala o provedení dalšího výzkumu.

„Vždyť krev spojuje všechny orgány našeho těla, a pokud je v ní plast, může být kdekoli v nás.“

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí