Politici, celebrity, redaktoři a mnoho dalších, co slouží špatné straně. I někteří uctívači satana pro obsazení vysokých pozic se stále mají šanci obrátit k světlu!

Ve světě vládne klamstvo, lež, manipulace, intriky a jakékoliv předem sehrané scénáře pro ovlivňování oveček do směřující kupy hnoje. Daleko větší, než té předchozí. Lidé se jen velmi těžce dokáží odpojit od vlastního ega, sledování televizních zpráv k fanatickému až zběsilému kýváním zarážejících nesmyslů, co se vždy snadno vyvrátí, a to vždy naopak v síle skutečné pravdy. Ta překáží pouze manipulátorům, kteří vždy zvolí heslo „tohle vše je jako vždy jen pro vaše dobro“. A na nic se nikdy, v žádném případě na nic neptat, o nic nezajímat, nic si neověřovat vlastní hlavou, mimo nastavené cestičky!

Není se čeho bát. Máme tu i maniakální odrazové můstky, tzv. ověřovače faktů, sympaticky, důležitě, především ideologicky vystupující a neohrožené vůdce, které podle jejich vlastních slov potřebujeme pro boj s nepravdou, zavádějícími tvrzeními a podobně. Sladká a nepochopitelně primitivní, do očí bijící lež pro hloupé.

Konspirace, dezinformace od všech těch neomylných ukazatelů rádoby pravd se vždy otočila proti nim samotným. Vše označeno jako konspirace a podobné se jaksi porouchalo a bylo pokaždé převálcováno hořkými důkazy.

Společnost si například podle zdrojů z televizního prostoru vytvořila názor, že Rusové jezdí, jen tak bezdůvodně střílet občany jiných zemí – Ukrajiny. Neuvěřitelné je, že člověk uctívající zpravodajské televizní stanice skutečně popíše vždy jen tuto nelogickou situaci. Bez televize by zmizel i virus, přesněji chřipka přejmenována na super agresivní virus, který se ovšem nikdy nedokázalo potvrdit, natož izolovat. Virus natolik nebezpečný, že sám sobě zakáže zmiňovat vakcínu, jako onu příčinu všech zdravotních rádoby korona potíží. Bohužel je to ten mediální koronavirus, který způsobuje všechny ty reálné a život ohrožující problémy, související s tím nejhlavnějším. S čím? Podívejme se na následný scénář. Abychom byly v bezpečí, neodkladně potřebujeme vakcínu. Potřebujeme ji tak moc, že se nám náhle objeví v ruce chytré telefony nebo boty. Za každou smrtelnou nemoc, chorobu, neizolovatelný „virus“ dostaneme ceny.

Vítejte na planetě Zemi a pokusným lidstvem ve hře o probuzení. Lidstvo se topí v bažině a oslavuje, jak je o nás krásně postaráno, tedy zdraví, bezpečnost, informovanost, vzdělávání. Vše je krásné a růžové, jen mít stále nasazené ty správné a jediné brýle, způsobující vše zmíněné. Za sejmutí brýlí hrozí trest, nebo zesměšnění, či vyloučení ze společnosti s nálepkou vadného produktu.

Bůh chce vidět, jak by vypadal svět, lidé s skutečně svobodnou vůlí. A… ano, vypadá přesně tak, jak vidíme. V čem je problém? Problémem je potřísněná mysl, co nevidí morálku, zodpovědnost, konání dobra, ale pouze zisk, ať už po jakékoliv stránce, jednoduše řečeno zneužívání svobodné vůle. Chceš-li někoho získat ve svůj prospěch, chytře jím manipuluj, ohlupuj a opatrně využívej. Věřte nebo ne, takto zredukovaná osoba je v takovém případě cennější, než všechno na světě!

Někteří tuto planetu vědomě a cíleně kazí. I za takové je třeba se modlit k jejich obrácení, netřeba nikoho soudit. Jak říká Bible.

1. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Matouš 7, 1

2. Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. Lukáš 6, 37

3. Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem!“ Jan 7, 24

4. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Římanům 14, 13

Related Posts

1 Comment

  1. A proto musí být zničeni všichni, kdo odmítají přejít ke světlu, protože hrozí, že svou temnotou světlo zahalí. Bible je psána pro poslušné ovečky. My, gnostici, víme, proč Bůh občas odvrací svou tvář…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí