Poradce Klause Schwaba a depopulace? „Co budeme dělat se všemi těmi neužitečnými lidmi?“ zeptal se jeden z věrných Klause Schwaba!

Pokud sledujete snahy globalistů, tak již víte, že jim jde především o redukci počtu obyvatel. A to zejména obyvatel západního světa, kde je zatím nejvíce patrná snaha o depopulaci. Ať už jde o genderovou a LGBTQI propagandu, povolování potratů až do porodu, adoraci úchylek nebo protirodinnou politiku.

Čas od času i ti, kdo ve skutečnosti řídí svět, sami prozradí, nač se chystají. Jako naposledy poradce Klause Schwaba ze Světového ekonomického fóra (WEF).

„Během průmyslové revoluce v devatenáctém století se lidstvo naučilo vyrábět textilie, boty, zbraně a vozidla. To stačilo jen několika zemím, aby si podrobily zbytek,“ říká futurolog Yuval Noah Harari, poradce Klause Schwaba, ve videu, které právě koluje po sociálních sítích.

Nyní probíhá druhá průmyslová revoluce, v níž podle Harariho nejsou produktem textil, stroje, vozidla nebo zbraně, ale lidé. „Vlastně se učíme vyrábět těla a mysli. Toto jsou dva hlavní produkty druhé vlny.“

Tentokrát budou produktem sami lidé. V podstatě se učíme vyrábět těla a mysli.
Problémem [nižších tříd] je nuda a co s nimi dělat. Jak najdou nějaký smysl života, když jsou v podstatě bezvýznamní, bezcenní.

„Pokud existuje propast mezi těmi, kteří vědí, jak produkovat těla a mysl, a těmi, kteří ne, je to mnohem větší než cokoli, co jsme doposud v historii viděli,“ řekl Harari.

„Pokud se k této revoluci nepřipojíte dostatečně brzy, pravděpodobně zemřete,“ dodal.

„Jakmile víte, jak vyrábět těla, mysl a ducha, levná pracovní síla v Africe nebo jižní Asii je k ničemu.“

Největší otázkou v politice a ekonomice v příštích desetiletích podle Harariho bude, co se všemi těmi ‚zbytečnými lidmi‘. „Na to nemáme ekonomický model. Jídlo není problém; můžeme vyprodukovat dostatek jídla, abychom nasytili každého. Problém je v nudě.“

Co bychom měli dělat se všemi těmi „bezcennými“ lidmi? Schwabův poradce navrhuje kombinaci drog a počítačových her.

Related Posts

2 Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí