Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/275792/virtual/www/wp-content/themes/enjoymini/functions.php on line 283

Povstanou mnozí falešní proroci, falešní mesiáši, rádoby spasitelé a mnozí půjdou za nimi! A mnozí padnou do hluboké jámy vlastní arogance, pýchy, ješitnosti, vlastnímu klamu, všeho, co se zdálo zářným světlem na konci pomyslného tunelu této doby, přesto opět klamným!

Nejdokonalejší lež je lež precizně skrytá. Skrytá za vše, co snadno, neopatrný člověk rychle a bez rozmyslu odsouhlasí. Lidé postrádají rozlišovací schopnost s jakoukoli racionálnější sebereflexí, co se týče názoru. Záludné taktiky ohlupují společnost a odtrhávají od pravdy mnoho dalších. Člověk, který nic nehledá, natož pravdu, fakta, sám si nic neověří, je pro sebe i ostatní o to nebezpečnější, z důvodu absence vnímání skutečností a rozšiřování základních vědomostí.

Taktika ve stylu, to budou chtít poslouchat, to se jim bude líbit, očividně zabírá nejlépe. Falešní proroci, mesiáši, falešní spasitelé, ti všichni budou dělat maximum pro to, aby se lidé neprobouzeli a nezjistili, že každý vyvolaný scénář, natolik líbivý, lákavý, natolik lahodící našim smyslům měl ve skutečnosti i o mnoho zrůdnější stinnou stránku. Lidé jsou slabí, v tom, co nechtějí slyšet, ale plní sil v očekávání čehokoliv, co bude našim smyslům nejlahodnější, jako například krásně zabalená lež, podvod, manipulace pro plnění nejrůznějších účelů.

Dost je dost, aneb falešný zachránce bude na oko vyvádět své slepé ovečky..

Na jedné kartě z iluminátské hry je někdo velice podobný právě Trumpovi! Existuje westernový film z r. 1950, ve kterém muž jménem Trump slibuje postavit ZEĎ, aby ochránil svět před katastrofou, a nakonec se ukáže jako podvodník… 🙂❗

Mnozí vystoupí jako spasitelé, mnozí tito a jim podobní svedou sladkými slůvky a obdivuhodnými činy slepě jásající ovečky a náhle přivedou do pasti daleko hlubší. Těm, co vás varují, těm se vysmíváte, jejich slova proklínáte a ženete kulhavými kroky svou cestou. Cestou plnou ticha, mlhy, svodu a zmaru, kdy pozdější útěk a opatrnost bude krokem marným, jako všem nevěřícím.

Bezedně důvěřiví se nakonec chytí do vlastní hlouposti a bude to pravděpodobně velice bolet. Ty tu nejsi od toho, aby jsi přihlížel a s lhostejností nepomáhal právě takovýmto s potřísněnou myslí. Ti s potřísněnou myslí jsou vědomím na špatné koleji, kde jim hrozí velké nebezpečí. Jen ty máš jedinečnou možnost a i povinnost pomoci právě těmto. Hlavní chyba u probuzenějších osob, ale v nedostatečné míře je vidina vlastního bezpečí, a závěr opět zapadající do prohnilé lhostejnosti – proč bych pomáhal jemu, sám jsem v bezpečí, uhnout ze špatné koleje musí on sám. Pokrytci, blázni, stále se divíte nad zlem škrtící tento svět, ale sami nevidíte sebe, v tom, čemu všemu dáváte právě tímto jednáním průchod, ale i přesto si stále všichni stěžujeme nad tím, co vše je nám odporné. Nejsme to my sami?

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí