Pravda o dnešní společnosti je pro hloupé obrovským poznáním a šokem

Jsme zamořeni „vzdělanými“ hlupáky.
Většina lidí nemá zdravý rozum.

Vzdělávací systém je toho důkazem už po desítky let. Všichni indoktrinovaní pracují na vysokých postech, lidstvo je degradováno na ovce a ovce následují a poslouchají hlas svých pánů.

Náboženství je nejmocnějším nástrojem k ovládání mas. Využívá jejich viny proti nim, aby je vedlo na porážku a oni si pravděpodobně ani neuvědomí, co se s nimi děje. Po celou dobu lidských dějin bylo náboženství hlavním zdrojem ovládání mas. Odstraňuje lidi z Boží milosti a to je duchovní sebevražda. Vzdělávací systém je také náboženství, které v podstatě indoktrinuje děti od 6 let, že NEJVYŠŠÍ neexistuje.

Lidé ztratili schopnost kritického myšlení a kladení otázek.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí