Pravda o Ivermektinu

Pravda o Ivermektinu – o tom, jak se tento jeden z nejúčinnějších a nejbezpečnějších léků dostal během covidu na černou listinu a stal se z něj záhy jeden z nejvíce cenzurovaných léků na světě. Více ve videu.

Jedno velké, medálně-politické NE pro Ivermectin, aneb vyhněme se pravdě a nedostatku manipulacím a uctívejme pouze lež, falešnou rádoby pravdu a následujme pouze vakcíny a brutální strach z čehokoliv – nazvěme jakékoliv nebezpečí „smrtelný covid“. Ve skutečnosti nic takového nebylo izolovaného a jak nám pomáhají vlastní pekelní politici s médii? Podívejme se na skutečné životní příběhy našich propagandistických hrdinů (média a politici) a na konečný závěr, nekonečné tleskání krevním sraženinám a zmagnetizovaným místům v oblasti vpichu po této nikdy nekritizované vakcíně zde: HRDINOVESTECKOU.cz

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí