Přichází systém antikrista – globální zotročení člověka – část 1

people walking inside building during daytime

Hlavní přisluhovači Antikrista potřebují zlikvidovat poslední svobodu lidstva. Prvním krokem jsou uměle vytvořené ekonomické kolapsy, které spolu ke konci zlikvidují měnu a dematerializují hotovost, nebo-li fyzickou měnu a nahradí za QFS – Quantum Financial System. Tento systém již delší dobu (nedobrovolně) využívá například Čína, která je neprolomitelným důkazem a nesmí nikterak informovat o nesvobodě, cenzuře, zneužívání, ohledně tohoto systému pod hrozbou pokut, vězení, nebo …

Brzy po zavedení QFS bude následovat vše, co Bible již předpověděla:

Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.
A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
– Zjevení Janovo 14:15-17

Témata:

Další:Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here