Princ Charles, jako jeden z představitelů nejradikálnějšího depopulačního uskupení s názvem AGENDA 2030

O úmrtí královny Alžběty II. snad netřeba psát, neboť média nejen u nás jsou zpráv o její smrti a životě plná. Nicméně nikdo se příliš nevěnuje jejímu nástupci, princi Charlesovi. Přitom právě na něj by nyní měla být upřena pozornost nejen Britů, ale celého světa. Charles – což ví málokdo – je jeden z čelních představitelů WEF a podporovatelů cílů  Velkého resetu (Agendy 2030), ale i přítel Klause Schwaba.

K jeho oblíbeným tématům patří mimo klimatu také depopulace. O jeho prohlášeních stran Velkého resetu již není nejmenších pochyb.

Charles je skutečně králem naší doby, a to tím nejhorším možným způsobem. Je dokonalým ztělesněním západní vládnoucí třídy a její zhoubné agendy.

Charles je, kulantně řečeno, zavrženíhodný misantrop, který žil život v hanbě, pokrytectví a korupci. Ale jeho životní styl je tím nejmenším problémem. Charles je král, který přijal a prosazoval ty nejničivější cíle naší doby.

Charles je především zastánce ničivých klimatických cílů a depopulační agendy. Loni vyzval k sabotáži spolehlivých energetických zdrojů v boji proti takzvané klimatické krizi. Charlesovy iniciativy a jeho propagace zničující Pařížské klimatické dohody a cílů Agendy 2030  o změně klimatu postavily nejen Británii, ale celou Evropu, nad propast energetické katastrofy.

Charles zahajuje jednání o klimatu v Paříži a vyzývá vůdce, aby jednali

Nově korunovaný král je také otevřeným zastáncem depopulace a při několika příležitostech volal po populační kontrole civilizace jako celku

Na úsvitu COVIDmánie se Charles sešel s šéfem Světového ekonomického fóra Klausem Schwabem, přičemž oba nadšeně vychvalovali „Velký reset“, aby vyřešili klimatickou krizi a obnovili svět. V podcastu se Schwabem Charles obhajoval boj proti uhlíku a agendu, prosazující nulové uhlíkové emise. To je přesně ta agenda, která významně přispěla k evropské energetické krizi a ve skutečnosti je jejím cílem výrazně zhoršit životní úroveň obyvatel.

Žádný z těchto požadavků se samozřejmě nevztahuje na britskou královskou rodinu, která na rozdíl od rolníků, kteří nezdědili hrady a jiné formy obrovského bohatství, může do atmosféry vypouštět nekonečné tuny uhlíku.

Charles se o životní prostředí opravdu nestará. Slouží pouze jako výkladní skříň jeho skutečných cílů. Jeho obhajoba „zelené“ agendy v Davosu je součástí převádění moci z národních států k elitářským kruhům, ve kterých on sám působí. Charles věnoval v posledních letech spoustu času a energie prosazování agendy ESG, jejímž cílem je kartelizovat průmyslová odvětví a vytvářet finanční monopoly ve jménu životního prostředí. Ve skutečnosti jde o vytvoření monopolů korporací vládnoucích elit.

Charles je pravidelným účastníkem srazů WEF, kde se například již v roce 1992 sešel s Václavem Havlem. Ostatně, ten byl také členem Římského klubu a účastnil se – podobně jako Charles – i srazů Bilderbergu.

I když je oficiálně tváří WEF Klaus Schwab, tak vliv Charlese není o nic menší, dokonce lze předpokládat, že tím, kdo má z těch dvou rozhodující hlas, je právě Charles a Schwab je pouhou loutkou.

Charles je král hodný našeho opovržení. Přijal genocidní ideologie naší doby. Představuje řadu radikálních hnutí, která se snaží uvalit zkázu na masy ve prospěch vládnoucí třídy. Charles není králem lidu. Je králem WEF.

Related Posts

1 Comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí