Proroctví – Rusko obsadí celou Evropu, kterou může také pravděpodobně velmi snadno zničit

Otec Mark Goring hovoří o proroctvích blahoslavené řeholnice Eleny Aielo a vypráví o svědectví, co nelze brát na lehkou váhu. Ego, pýcha a ješitnost postupem času a určité míry vlažnosti sílí, ale naštěstí se modlí více a více lidí.

Společnost moc dobře chápe, fakt, že na vše samo nestačí, svůj vlastní rozum ani moudrost není bez prozření a obrácení se Bohu téměř ničím. Lidstvo vše přehlíží, nebo slepě odkývá. Náhle se před zraky všech mnoho opět hroutí.

Veškeré problémy se dosti rychle stávají reálnou hrozbou s předzvěstí války, a dalších společenských problémů. Nynější rádoby vůdci, prezidenti a politici si stále dělají své, jakoby pouze hráli krycí divadlo pro jen a pouze vlastní obohacení. Takoví lidé je nemožné trestně stíhat. Jejich skutečná vládní imunita i zdraví jsou vždy jaksi záhadně nepřekonatelné. Být zodpovědným, čestným a skutečně sloužícím lidu, své vlasti, byla by chránící imunita a podobné jen k smíchu.

Vysocí představitelé zemí dostali daleko víc moci pro sebe a ze všeho pouze těží. Volby už zdaleka nejsou žádnými volbami a člověk nemůže spoléhat na nic, naopak být připraven na „ano, lépe už bylo a tečka!“.

Před každým začátkem voleb je za zády vybrán „výběr volitelných“, tedy těch, co budou poslouchat své skutečné mocipány – nikoliv vůli lidu a právě z takových se vždy volí, ale kdo by si toho nevšiml, že??

Related Posts

6 Comments

 1. Takže príde ďalšia vojna z Východu????? Nebolo to vždy naopak? Skôr je nádejou Európy – Rusko.

  1. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo.
   Římanům 12:14

   Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.
   Pláč 3:22-23

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí