Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/275792/virtual/www/wp-content/themes/enjoymini/functions.php on line 283

Satanova důmyslná past je očkování a nově pomocí mikro jehličkových náplastí!

Satan stále tlačí, tlačil a bude tlačit na očkování, včetně jeho záměrně pozměněné formy. Novinkou je „očkování“ mikro jehličkovým typem, který obsahuje i Luciferiázu, která ve tmě svítí. Výběr kývačů, stejně, jako v případě očkovacích hlav se opět uskuteční sám. Lidé přijmou doslova vše a nic neotřese jejich malichernými posměšky. Bible je podle nich balast, hloupost nesmysl, pohádka a podobně. Ježíš, Bůh i anddělé jsou pro ně opět jen pohádkou.

Jestliže chce jakýkoliv zdravě uvažující člověk zpochybnit i něco takového, potom může zpochybňovat doslova cokoliv. PROBUĎME SE!!

Luciferáza je obecný název pro některé enzymy umožňující bioluminiscenci živočichů – jev, při kterém živé organismy produkují světlo. Známým příkladem je luciferáza typu Firefly, kterou využívají světlušky.

Nejdůležitější bude se vědomostně informovat lidi vzájemně. Po tom, co se pseudo „očkování“ spustí bude mnoho smutku a duší, co podlehli – přesně to, čemu sami v pravdě a věrnosti chcete zabránit, pokud rozpoznáte skutečnou pravdu. A věřte, že tento článek není toho Zlého, ale od toho, kdo vás varoval.

Této zkoušce bude vystaven každý. Kdo přijme i takovéto znamení.. PROHRÁL a je třeba se za všechny modlit, to vždy a všude 🙂 Věř, že Bůh je stále s námi, je nablízku každému a ví, o všem, včetně toho, jaké pomoci jsi ostatním schopen poskytnout! Zlikvidujte v sobě bezbožnou lhostejnost.

Francouzský farmakolog extrahoval oxidační enzymy nezbytné pro vznik bioluminiscenčního světla. Představte si světlušky. Medúzy. A některé houby. Tyto dvě chemické látky jsou #luciferin a #luciferáza, názvy, které osobně vymyslel. Jsou odvozeny od latinského ekvivalentu lucifer, což znamená nositel světla. Pochopitelně pouze toho falešného světla. Satan ti nabídne vše, vše co si přeješ, za cenu, která za to rozhodně nestojí.

CO JE TO LUCIFERÁZA?

Luciferázy jsou enzymy, které při oxidaci svého substrátu produkují světlo. Gen pro nejběžnější luciferázu pochází ze světlušky. Když je luciferáza spojena se zajímavým proteinem, lze její expresi velmi přesně měřit pomocí luminometru.

LUCIFERÁZA A STUDIE:

Více informací na stránkách Future Science

ID 2020:
Nadace Billa a Melindy Gatesových věnovala více než 21 milionů dolarů na technologii vakcín, která využívá mechanismus podobný tetování, který vstřikuje neviditelné nanočástice kvantových teček pod kůži.

Related Posts

1 Comment

 1. Zj22:15 »Pryč budou *kýny a farmaceuti a smilníci a vrazi a modláři a všichni milující a činící lež.«
  U slova „kýny“ je ve starém kodexu poznámka, že to je zkratka… Řečtina neměla slovo pro vaxxinaci, neměla „v“ ani „c“… A když tomu nerozuměli, udělali z toho „psi“… Ale jaký by byl vztah „psi a farmaceuti“, když vztah „vaxxíny a farmaceuti“ je naprosto jasný a i celý zbytek téhle řádky je o tomto fašistickém Kultu Vaxxín a o jeho Kolaborantech…
  Já doufám, že tímhle pokusem o vaxxinační holokaust především zabili „Očkování“ jako celek, protože to již dlouho ubližuje hodně dětem, to není jenom autismus, ale i alergie a astma a adhd a auto-imunitní poruchy a celkové zvyšování dětské nemocnosti, které je způsobeno nezřízenou přemírou vaxxinace… Povinnost je vynucována, aby nebyl srovnávací vzorek nepoškozené dětské populace, ale nějaké vzorky se našly a vyšly studie s porovnáními…

  Ohledně zde uvedeného videa, kde zmiňuje patent WO2020-060606 od Billa Gatese – ten si zaregistrovali ostentativně, ale je to nesmysl a dělat to podle něj nebudou, udělali to schválně pro zmatení, abyste se dívali jinam, abyste nepoznali, že současné QR vaxxinační certifikáty již jsou Znamení Šelmy…
  Podle originálu mají být na ruce, nebo na „meto pon“, doslova „za pohledem“, tedy na obrazovce „phone“… Přeložili to „na čele“, a pak to leckdo nepoznal, když to již přišlo…
  Viz http://pialpha.cz/Vax6_cz – „Mad Vaxx (is) Devil’s Bond 666“ o tom napsal Bůh na Slunci, a nebyl to první nápis s varováním o Covidových vaxxínách od Boha napsaný na Slunci…

  A ovšem i když se současným pokusem o vyhubení lidstva pomocí vaxxín neuspějou, ani další dílčí pokusy o zničení svobod nesmíme tolerovat… Nejsme Dobytek, abychom se nechali Cejchovat !

  πα½

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí