Sergej Mihál – Vladimír Putin versus Volodymyr Oleksandrovyč Zelenskyj

Satan si již delší dobu zaučuje svého člověka. Jemu věrnému je přes šedesát let. Vycvičování tohoto člověka Temnotou již trvá, něco okolo dvaceti let. Narozdíl od Putina je Volodymyr Oleksandrovyč Zelenskyj Židovského původu.

Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.

– Zjevení Janovo 3:19

V Bibli máme také zmínku o druhé šelmě, která povstane, kterou není nikdo jiný, než-li medvěd. Jedná se o Rusko a Putina, kde ani Putin není v ničem proti dokonalému Novému světovému řád! Vždy je tomuto člověka za dobře si vzájemně navodit společnou notu s Donaldem Trumpem, tím, který má svůj nezaměnitelný „nachový pohled“ – oblast očí…

Vše, co stojí v Bibli se odehrálo a stále to nebude konec, vše, co zbývá se odehraje, tak, jak Písmo dokazuje a důkaz to je sám o sobě, a jsi-li Bůh, dokaž opak. To není možné, nikdo z nás Bůh není. Bůh je jen jeden.

Písmo ale zahrnulo všechny lidi pod hřích, aby všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na víře v Ježíše Krista.

– Galatským 3:22

Video začíná v čase v pojednávání o šelmě, kdy bude šelma klamat zas a vždy. Doporučujeme shlédnout video celé, jinak lze snadno přijít o mnohé.

Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.

– Zjevení Janovo 13:2

Related Posts

3 Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí