Shromáždění občanů Ostrava 3.9.2022

Dne 3. 9. 2022 probíhalo shromáždění nespokojených občanů, vůči politice, vládě a hledání společného řešení výhodné pro Českou republiku, nikoliv vládnoucí politické posluhovače, kteří pomáhají zcela jiným způsobem ohrožující občany naší země po všech stránkách životaschopného bytí.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí