Skenování sítnice (Moskva a ďábelský platební systém FACE PAY), znamení na čelo nebo na ruku, aby nikdo nemohl kupovat a prodávat. Bible vás varovala!

blue and green peacock feather

Je celkem nepravděpodobné, že by lidé žijící před érou chytrých telefonů nebo počítačů (natož před velmi nedávnou genetickou érou) vůbec chápali nebo věřili věcem zde uvedeným. Výhody plynoucí z přijmutí biblické značky s začleněním se do součástí nového světového systému. Někteří lidé budou interpretovat tyto výhody (chybně) jako něco neuvěřitelně cool a bez jakéhokoli kritiky, natož rozmyslu, či racionálního odmítání – doslova budou odmítat přemýšlet selským rozumem. Analogie „ovce“ se povznese na novou úroveň.

FACE PAY (Moskva)

Další smutnou ironií je, že tito lidé se s největší pravděpodobností postaví do fronty, pro přijetí značky/znamení šelmy, jako by to byl například další skvělý smartphone. Satanovo pasti a hlavní přednosti, jako jsou technologie (kryptoměny nevyjímaje), věda, umělá inteligence v jakékoliv podobě nebo nesmrtelnost bude pro bezbožné jen další součástkou pro přijmutí něčeho dalšího nového a zajímavého. Jejich hlavní prohrou je jejich arogance, pýcha, zapírání, skutečné a prozíravé hledání pravdy v nedohlednu, ověřování si všech informací a především pohled na pomyslnou minci z obou stran. Vše má dvě protikladné varianty – doslova VŠE!

Věřím, že mezi verši v Genesis a Zjevení existují silné biblické souvislosti, které spojují scénář genetické manipulace, který by mohl vytvořit Znamení šelmy. V mé analýze biometrické skenování, celosvětová databázová technologie a genetická modifikace odstraní potřebu mít na fyzickém bytí člověka jakékoli fyzické zařízení (implantované nebo neimplantované), aby bylo možné provádět ekonomické transakce.

Bestie bude potřebovat 100% bezpečný systém (Kvantový finanční systém, později kvantové „tetování“ – později se objeví prostřednictvím zdravotnictvíMIKROJEHLIČKY/MICRONEEDL!), aby správně identifikovala, kdo je v satanském království/systému a kdo ne. Fyzické zařízení (implantované nebo neimplantované) NENÍ 100% bezpečný mechanismus pro zjištění něčí věrnosti Antikristu nebo pro umožnění účasti v novém světovém ekonomickém (po satanisty dematerializované hotovosti, tedy bankovky a ince a nahrazení antikristovskou digitální měnou!) systému.

Fyzické věci s osobními identifikačními údaji lze snadno ukrást. To je důvod, proč společnosti vydávající kreditní karty (a vlády) chtějí s každou fyzickou formou obchodu a přejít zcela na elektronický systém. Jediná cesta ke spáse v období soužení je, když člověk uvěří v Krista a odmítne přijmout znamení šelmy, až k mučednické smrti (stětí)…

Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. (Zjevení 20:4)

K dnešnímu dni stále přesně nevíme, jaká bude nebo bude vypadat značka, číslo nebo jméno Bestie. Můžeme jen uvažovat o tom, co nám Bůh zjevuje ve své době a co vidíme v blízkém horizontu, toho všeho co se děje. Předpokládám, že znamení bude odhaleno, jakmile bude církev vytržena, na scénu přijde Bestie, započne období soužení a nový systém světového řádu vyvrcholí do své skutečné podoby.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí