Společnost bude muset přijmout realitu, druhou stranu mince nejpodvodnějšího pseudo „očkování“ v 21. století!

Nadační fond Svědomí národa vytváří dokumentární snímek, v němž promlouvají lidé, kteří se během „koronavirové krize“ nechali očkovat proti onemocnění covid-19 a utrpěli zdravotní poškození. Jak na jejich zhoršení stavu reagovali lékaři, jak dnes žijí s postižením a zda věnovalo ministerstvo zdravotnictví dostatečnou pozornost negativním reakcím na očkování novými vakcínami?

Dokumentární snímek vzniká bez podpory sponzorů, proto projekt Svědomí národa žádá veřejnost, aby přispěla na dokončení dokumentu, a také dává možnost lidem v dokumentu promluvit. „Nemlčme o možných následcích zdravotních úkonů. Podpořte realizaci dokumentu Tečkované příběhy. Pracujeme na něm od jara, zatím vzhledem k tématu bez sponzorů,“ uvádí nadační fond.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí