Timeline

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 5 dnů, 22 hodin

  Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji.
  Římanům 8:6

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 5 dnů, 22 hodin

  Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě.
  Přísloví 10:19

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 5 dnů, 22 hodin

  Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.
  Římanům 12:2

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 týdden

  Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.
  Jakubův 4:7

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 týdden

  Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou!
  Izajáš 60:1

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 týdden, 3 dny

  Přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl.
  Jakubův 4:8

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 týdny

  Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.
  Matouš 6:33

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 týdny

  Zasvěcuj dítě do jeho cesty – nesejde z ní, ani když zestárne.
  Přísloví 22:6

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 2 dny

  Kéž se má ústa tvou chválou naplní, abych tě mohl celý den velebit!
  Žalm 71:8

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 2 dny

  Ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu.
  1. Timoteovi 1:16

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 2 dny

  I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem.
  1. Petrův 4:1

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 2 dny

  Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám.
  1. Petrův 4:7

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 2 dny

  Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.
  Filemonovi 1:25

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 2 dny

  Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup.
  Přísloví 10:18

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 2 dny

  „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
  Jan 14:6

 • Carbonia, 30. října 2021 – Brzy ohlásí silný hrom z nebe konec všeho.

  Blahoslavená Panna Maria je s tebou, služebnice lásky, slyš slovo a předej ho světu.

  Žijete ve dnech, které vedou k velkému varován […]

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 5 dnů

  Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.
  Matouš 7:13-14

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 5 dnů

  Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: „Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil. Jeho poslouchejte.“
  Matouš 17:5

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 5 dnů

  Přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl.
  Jakubův 4:8

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 5 dnů

  A každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.
  Filipským 2:11

 • Zobrazit více
© 2021 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí