V roce 1995 muž jménem George Anthony Smith obvinil prince Charlese z homosexuálního vztahu v souvislosti s jeho nejbližším přítelem Michaelem Fawcettem

George Anthony Smith byl bývalý sluha a komorník v královské domácnosti prince Charlese. V roce 1995 Smith vznesl několik překvapivých obvinění proti princi z Walesu a muži jménem Michael Fawcett. Tvrdil, že byl znásilněn Michaelem Fawcettem, který byl jedním z nejbližších přátel prince Charlese. Kromě obvinění Fawcetta ze znásilnění George Smith řekl, že Michael Fawcett byl v homosexuálním vztahu s princem z Walesu, který ho chránil. Šokující zpráva se v listopadu 2003 dostala do některých titulků a byla předmětem soudního příkazu ve Spojeném království zastavit odhalování.

Tvrzení George Smithe o sexuálním vztahu mezi princem z Walesu a Fawcettem bylo zopakováno v právním prohlášení, které vydal pro noviny Mail on Sunday. V reakci na to Michael Fawcett přijal příkaz Nejvyššího soudu, aby zabránil jejich odhalení. Příkaz byl vydán. Princův soukromý tajemník vydal prohlášení, v němž obvinění popřel a zpochybnil důvěryhodnost nejmenovaného Smithe jako zdroje.

Příběh stále nemůže být publikován v Anglii, Walesu a Severním Irsku, ale v Irské republice a Itálii se o něm hodně psalo. Geoffrey Wheatcroft, britský mediální komentátor, nazval Smitha „pravděpodobně nejnespolehlivějším zdrojem jakéhokoli příběhu o čemkoli a kdekoli ve Spojeném království“. George Smith tvrdí, že byl pouze svědkem toho, že člen královské rodiny a jeho pobočník byli „zastrčení pod prostěradlem a leželi vedle sebe“.

V zajímavém zvratu George Smith diskutoval o této záležitosti s Dianou, princeznou z Walesu. Řekl jí, že byl znásilněn. Řekl také Dianě, že byl svědkem toho, jak princeznin odcizený manžel, princ z Walesu, ležel v posteli se svým pobočníkem Michaelem Fawcettem. Diana prý rozhovor natočila. Po Dianině smrti v srpnu 1997 se místo pobytu pásky stalo předmětem značné kontroverze. 24. srpna 2005 zemřel George Anthony Smith v Newportu ve Walesu na neznámou nemoc. Bylo mu pouhých 44 let.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí