Vypnou nás přes covid pas?

person holding white and red card

Nejdřív zmrazili peníze v bance, pak odmítli komunikovat a když se ožebračení lidé snažili jet si stěžovat, změnili jim covid pasy na červené, aby jim zabránili v protestu. Konspirace? Sci fi? Nikoliv. Reálný příběh lidí, který přináší agentura Reuters…

[fvplayer id=“3″]

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí