WET a WHO s sebou přinesou velkou zkázu a obrovský chaos!

Drazí bratři a sestry! Antikrist a jeho služebníci přešli do útoku a snaží se porazit celé lidstvo a dostat všechny země světa pod svou výhradní moc. Ďáblovi služebníci mají velkou moc, ale kdo má tu největší? Náš Pán a Pastýř – Pán Ježíš Kristus. Právě proto se za tři dny, 22. května 2022, sejde celá světová elita na Světovém shromáždění WHO, aby rozhodla o nadřazenosti této významné světové vládní struktury nad národními vládami až 194 zemí světa. Země, které se k těmto rozhodnutím připojí, zcela ztratí svou národní suverenitu a lidská práva přestanou existovat.

S cílem posílit a vyvinout tlak na světové společenství se během shromáždění WHO bude ve stejnou dobu na stejném místě konat výroční zasedání světové antikristovské elity (WEF) v Davosu. Letos se poprvé přesunula z ledna na 22.-26. května, aby se přesně shodovala s datem přelomového zasedání WHO (zasedání WHO se koná ve švýcarské Ženevě, tedy na stejném místě jako CERN, a Davos je nedaleko).

Stojí za to připomenout, že Světové ekonomické fórum (WEF) prosazuje digitální identitu jako nezbytnou součást svého globalistického programu velkého resetu, jehož cílem je změnit světovou ekonomiku a všechny sociální struktury.

V lednu 2020 WEF ve spolupráci s FIDO Alliance vypracoval 26stránkovou zprávu s názvem „Autentizace bez hesla“, v níž obě organizace představily způsoby ověřování digitálních identit pomocí biometrických principů FIDO.

FIDO, což je zkratka pro Fast IDentity Online, vyvinula standard ověřování, jehož cílem je odstranit potřebu hesel a nahradit je biometrickými uživatelskými průkazy prostřednictvím rozpoznávání hlasu a obličeje, skenování oční duhovky a otisků prstů. Kéž jim to Pán zakáže!

NIČENÍ SUVERENITY NA CELÉM SVĚTĚ.
KTERÝ JE ZBRANÍ GLOBALISTŮ NA RŮZNÉ STÁTY. PUTIN NIKDY NEVYVEDE RUSKO Z TÉTO PASTI.

Zatímco psi (tj. uvědomělí občané všech zemí) štěkají, karavana (tj. projekt globalistů zvaný WHO) pokračuje v pohybu a rozšiřuje svůj vliv na státy. 75. Světové zdravotnické shromáždění se bude konat ve dnech 22.-28. května a budou na něm projednávány změny zpřísňující Mezinárodní zdravotnické předpisy (IHR).

IHR je jedinou přísnou mezinárodní smlouvou, kterou musí dodržovat všech 194 členských zemí světa, a to za podpory WHO. Zatím to vypadá relativně mírně, ale body připravené Spojenými státy a Nadací Billa a Melindy Gatesových (hlavní sponzoři WHO) změní provádění dohody ve virtuální otroctví, které ohrožuje národní bezpečnost.

Další padlý anděl – Bill Gates

Všichni rozumní lidé v Rusku již uvedli mnoho argumentů ve prospěch důležitosti vystoupení naší země z WHO, ale bohužel… Putin a jeho kremelský kahal předstírají, že nic neslyší a ničemu nerozumí.

Radikální změny Mezinárodních zdravotnických předpisů vážně změní systém WHO a nakonec z něj udělají nebezpečnou zbraň v rukou světové vlády. Probíhají právě v době, kdy v útrobách kanceláří Rockefellerovy nadace probíhá jednání o „pandemické dohodě“, která má údajně sloužit k „boji proti nebezpečným infekcím“.

Je třeba si uvědomit, že členové WHO jednoduše nemají právo odmítnout dodržování IHR a nyní hrozí, že chování všech vlád tváří v tvář „globálním infekčním hrozbám“ přestane být suverénní.

V dnešní době jde v rámci IHR především o schopnost WHO přijímat informace, nabízet pomoc a vydávat důrazná doporučení v případě skutečného ohrožení. Nové americké změny zahrnují radikální rozšíření pravomocí WHO vůči členským státům, a to:

– Navrhuje se globální mechanismus dohledu nad prováděním MHP ze strany států, který by pravidelně podával zprávy a zasílal státům různé žádosti/doporučení. Podobný mechanismus – monitorovací výbory a „univerzální periodické zprávy“ – nyní existuje v oblasti lidských práv v OSN. USA a jejich spojenci, a zejména globalistická lobby, ji neustále využívají k šikanování nežádoucích států tím, že je obviňují a vyvíjejí na ně politický nátlak (např. směrem ke schvalování potratů a sexuálních zvráceností). Nyní se totéž vytváří v oblasti zdravotnictví v rámci WHO;

– spolu s pojmem celosvětového stavu nouze v oblasti zdraví (jak byl vyhlášen v souvislosti s „pandemií“ koronaviru) se zavádějí pojmy regionální „stav nouze“ a nepřetržitá pohotovost, které dále rozšíří pravomoci a svobodu jednání WHO;

– WHO má právo jednat častěji podle MOP jednostranně, bez konzultace s dotčeným státem;

– WHO jednostranně nabídne státu „pomoc“ v boji proti nemoci v duchu „nabídky, která se neodmítá“. Stát je povinen na takovou nabídku odpovědět v krátké lhůtě (do dvou dnů). Odmítnutím „pomoci“ bude muset stát své chování veřejně ospravedlnit a vysvětlit;

– Státy budou muset v případě rizika onemocnění umožnit zástupcům WHO přístup do zařízení na svém území, aby mohli posoudit situaci na místě. Pokud některá země takový přístup zástupcům WHO odepře, musí to také vysvětlit;

– Země budou muset v případě rizika nákazy umožnit zástupcům WHO přístup do zařízení na svém území, aby mohli posoudit situaci na místě. Pokud některá země takový přístup zástupcům WHO odmítne, musí to rovněž vysvětlit;

– ostatní „postižené“ (rozuměj „dotčené“) státy se budou moci aktivněji podílet na rozhodování ve vztahu ke každému státu. Například Spojené státy, které jsou „postiženy“ čímkoli, po celé planetě.

Jinými slovy, pod záminkou boje proti nebezpečným nemocem se naskýtají vážné možnosti politického nátlaku na státy a jejich zdravotnické systémy. Samozřejmě pod tlakem, aby pak přijímali rozhodnutí, která jsou výhodná a žádoucí pro globalisty.

Po přijetí změn je velmi pravděpodobný následující scénář.

V nějakém pro Spojené státy nepříznivém státě („čistě náhodou“!) „náhle“ vypukne kdovíco, co vypadá jako velmi nebezpečné. Moderní biotechnologie poskytuje spoustu příležitostí k uspořádání takových „nehod“, stejně jako stovky laboratoří v koloniálních zemích, jako je Ukrajina. A WHO samozřejmě začne okamžitě jednat – za aktivní účasti Ameriky, „zasažené“ potenciálním nebezpečím, a za jejími zády – Antikrista a jeho světovlády.

Zvláštní výbor WHO okamžitě doporučuje státu, aby přijal opatření, která jsou destruktivní, politicky nebo vojensky nebezpečná pro jeho ekonomiku. To vše je prezentováno jako „nezbytné“ pro boj s nemocí. Stát je buď nucen se podřídit, nebo se čas od času poníženě vymlouvá a odmítá se doporučeními řídit.

Po několika takových výmluvách je prohlášen za hrozbu pro světovou biologickou bezpečnost, za „zlého muže“, který nechce chránit svět před strašlivou hrozbou. Jsou proti němu uplatňovány sankce, a dokonce i přímá invaze – a to pouze za „dobrým“ účelem „uposlechnutí lékařských rad“ a „ochrany světa před nemocemi“.

Kdo se stane majitelem této mocné geopolitické zbraně, není těžké pochopit – stačí se podívat na seznam sponzorů WHO. Jsou to Spojené státy americké, jejich přidružené satelitní země a soukromé nadace „filantropů“ – milovníků všeobecného očkování lidstva. Všechny jsou to struktury světové vlády antikrista!

Chování Spojených států a zemí NATO na pozadí ruské speciální operace na Ukrajině a příběhu o biolaboratořích Pentagonu poblíž našich západních hranic jasně ukázalo, že takové hrozby je třeba brát vážně. A WHO mimochodem ve svém služebním prohlášení prohlásila, že o práci ukrajinsko-amerických biologických laboratoří s nebezpečnými patogeny věděla.

Pokud se dnes Spojené státy snaží tímto způsobem urychleně rozšířit pravomoci WHO, znamená to, že ji potřebují pro nové kolo geopolitické války. Proto hovoříme o vážném nebezpečí pro Rusko. A nic na tom nezmění ani samotný hlas naší země proti novým MPSV, ani protest proti dohodě o pandemii – prostě si to „necháme líbit“ bez naší účasti.

V článku 11 předběžného plánu Pandemického průvodce se uvádí, že mezinárodní a vnitrostátní právo, které se vyvinulo po druhé světové válce, se radikálně změní. Základem tohoto práva je, jak známo, svrchovanost a integrita státu a lidská práva.

Zrušení toho všeho znamená mimo jiné povinné očkování, odebírání dětí rodičům, kteří mají názor na „prevenci nemocí“, a odepření lékařské pomoci případným „nositelům nemocí“, kteří nešli na další „rychlotest“, a další hrůzy . To znamená, že hrstka příjemců si bude moci se zeměmi a národy dělat, co se jim zlíbí, beze strachu a bez odpovědnosti.

Řešení problému je zřejmé – Rusko musí okamžitě vystoupit z WHO a tento prozíravý krok je hlásán na všech úrovních jednotlivými poslanci, senátory a velkou vlasteneckou komunitou u kulatých stolů, v apelech na úřady atd. Petice ruských občanů za vystoupení z WHO shromáždila více než 150 000 podpisů, ale nikdy nebyla „nahoře“ brána vážně.

Při správném geopolitickém vektoru je Rusko prostě povinno hlasitě prohlásit celému světu, že aktivity WHO pod záštitou neokonů, stejně jako připravovaná pandemická dohoda, hrozí úplným zrušením Norimberského kodexu, který zakazuje lékařské zásahy bez informovaného dobrovolného souhlasu člověka.

Není náhodou, že šéf WHO Ghebreyesus na zvláštním zasedání WHA v Ženevě řekl, že „dobrovolné mechanismy nebyly v boji proti pandemiím úspěšné“, a globalisté už dlouho sní o přeměně celého světa podle čínského modelu – když vůle a svoboda jednotlivého občana nestojí ani za zlámanou grešli, lze na lidech provádět jakékoli experimenty.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí