Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/275792/virtual/www/wp-content/themes/enjoymini/functions.php on line 283

Zakázané ovoce chutná nejlépe, aneb šílená Amerika opět usvědčena z nikdy nekončících masakrů

Charles Kupchan je vedoucím pracovníkem Rady pro zahraniční vztahy (CFR), nejvlivnějšího amerického zahraničněpolitického think tanku.

Je také profesorem mezinárodních vztahů na Walsh School of Foreign Service a Department of Government Affairs na Georgetown University.

V televizní debatě si vyslechl nepříjemnou komunikaci.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí