concrete buildings during daytime
13. 5. 2022

Uctívání a klanění se k Panně Marii se Bohu příčí, je to modloslužba!

Kde se vzalo desatero? Od Boha ho dostal Mojžíš na hoře Sinaj. Desatero napsal sám Bůh. Druhý bod desatera říká: „Nezobrazíš si Boha zpodobením…
9. 1. 2022

VIDEO: Svědectví druhého příchodu Pána Ježíše Krista!

Živé svědectví Boha živého, jediného a jedinečného. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. „Neřekl jsem ti, že když…
9. 1. 2022

Ježíšovo poselství pro celé lidstvo

Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.…
4. 1. 2022

Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne, Pána Ježíše Krista! NE přes žádnou Pannu Marii, dejte si pozor na ďáblovy svody!

Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mne poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. J 6:44 Otec, nikoliv…
15. 11. 2021

Obrovská mračna padnou k zemi, voda stoupne na střechy domů!

Carbonia, 30. října 2021 – Brzy ohlásí silný hrom z nebe konec všeho. Žijete ve dnech, které vedou k velkému varování, a tak…
10. 11. 2021

Varování je nad vámi, vyhledejte svatého kněze a vyznejte své hříchy. Ti, kteří tak stále neučinili!

27. října 2021 – Moje dítě. Čekají vás velmi špatné časy, ale ničeho se nebojte. Ten zlý se valí na vás a váš…
6. 11. 2021

George Rodonaia a svědectví o posmrtném prožitku ve stavu odděleného vědomí

Dr. George Rodonaia se jednoho dne octl v absolutní tmě mimo tento svět. Jeho duše odešla do neznáma, kde pomalu zjistil, kde se…
5. 11. 2021

Nejslavnější polský jasnovidec Krzysztof Jackowski přinesl důležité sdělení

Z 20. července, dle jeho slov má přijít klíčový moment s kompromitací politiků a odhalení lékařů. (Foto: Youtube) „Světové elity po odhalení budou…
4. 11. 2021

Svědectví o existenci reálného pekla #2

Svědectví Lupea. Bůh vám žehnej, drazí bratři. Přečtěme si Slovo Páně ze Žalmů 18:9: „Sklonil nebesa a sestoupil, pod jeho nohama byla tma.“…
3. 11. 2021

Pomáhejme lidem s potřísněnou myslí, nacházející se v hlubokém a nebezpečném spánku

Hluboký spánek symbolizuje enormní upjatost na pozemský, materialistický svět, kde duchovno, láska, moudrost, energie pro vše dobré padla k bodu mrazu a lidé…
© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí